Frps Helge Andre Njåstad mener altfor mange offentlige bestemmelser hver for seg kan stoppe hyttebygging.

– Det er mange ulike regler – om biologisk mangfold, om vern av dyrket mark, strandsonen og mange flere. I min tid som ordfører i Austevoll, med lang kystline og mange små øyer, var forbudet mot bygging i strandsonen spesielt ille. Skulle du 100 meter fra sjøen kom du inn i forbudssonen på motsatt side, sier Njåstad.

Forslag

Frp har nå skrevet forslag for å få ned reguleringstrykket. Njåstad vil legge det frem for Stortinget straks de folkevalgte samles i oktober.

– Men dere presenterer det nå siden det straks er valg?

– Det er alltid et valg rundt hjørnet. Vi har arbeidet med dette lenge, sier Helge Andre Njåstad.

Frp ber regjeringen gjennomføre en samlet, kritisk gjennomgåelse av alle vernebestemmelser. Antallet bestemmelser og behandlingsbyråkratiet bør ned, ifølge Njåstad.

Helge Andre Njåstad (Frp).
Helge Andre Njåstad (Frp). (Foto: Øyvind Elvsborg)

Partiet vil ha bort en situasjon hvor de mener spesielt ressursrike nå har lettere for å få ja til hyttebygging enn andre. Njåstad mener enklere regime og økt bygging har stor verdi både for vertsområdene og nye hytteeiere.

«Urimelig»

Konkret foreslår Frp dessuten å fjerne all boplikt og å forby kommunene å kreve inn eiendomsskatt på hytter.

– Regner du med at det blir lett å samle flertall for dette?

– Fremskrittspartiet prioriterer nå å fjerne all eiendomsskatt. Skatten på hyttene er nok et lettere første skritt. Det er spesielt urimelig når kommuner vedtar eiendomsskatt på hytter når eierne oftest ikke har stemmerett i kommunen, sier Njåstad.

Gradvis

Frp-ordfører Eivind Norman Borge i hyttekommunen Hvaler i Østfold ser utfordringer med å fjerne eiendomsskatten på hytter.

– Fjerning av eiendomsskatten må skje gradvis, med økte bunnfradrag og så videre. Noe annet er helt urealistisk med de inntektene den bringer. Utgiftene tilpasses inntektsnivået, slik er det. Men jeg er overbevist om at kommunen kan effektivisere, sier Borge.

Frp og ordføreren var uenige da eiendomsskatten i sin tid ble innført i Hvaler, og laget eget budsjett både for året og den flerårige planperioden uten denne skatten.

– Men flertallet ville ha eiendomsskatt. Slik er lokaldemokratiet, sier Borge.

Hvaler har et årsbudsjett på i størrelsesorden 250 millioner kroner, derav 36 millioner fra eiendomsskatt. Kommunen har flere hytter enn fastboende. Det er hele 4600 fritidsboliger på Hvaler, og hyttegjestene bidrar med mye av eiendomsskatten.

– Skatten er på to promille, partiene lover at den ikke skal økes kommende fireårsperiode, sier ordføreren.(Vilkår)

Siv Jensen lager middag til kollegene sine
Omtrent en gang i uka lager finansminister Siv Jensen middag til kollegene sine. Hun liker å lage nye ting og mener oppskrifter er til for å brytes.
01:40
Publisert: