Eiendomsskatteyterne i Oslo vant nylig frem i et gruppesøksmål i Høyesterett mot Oslo kommunes innføring av eiendomsskatt for 2016. Årsaken var at utskrivningen skjedde først etter fristen.

Alle skattyterne får nå den betalte eiendomsskatten tilbake.

Det er ikke nok, mener imidlertid advokat Bettina Banoun, som førte saken for skattyterne. Også eiendomsskatten for året etter, 2017, må begrenses, mener hun.

Skattereglene som gjaldt på det aktuelle tidspunktet sier nemlig at eiendomsskattesatsen maksimalt kunne økes med to promille per år. For 2017 innførte Oslo kommune en eiendomsskatt på tre promille.

– Når 2016 er kjent ulovlig, skal skatten i 2017 være maksimalt to promille, ikke tre som kommunen skrev ut, fastslår Banoun, som også har skrevet et leserinnlegg i DN.

Det er differansen mellom tre og to promille – anslått til 177 millioner kroner – hun ber kommunen betale tilbake.

Første trinn er at advokaten nå ber om omgjøring av tidligere skattevedtak. Hvis kommunen sier nei, varsler hun i et brev muligheten for et nytt gruppesøksmål for å forfølge saken rettslig.

Ifølge Banoun er en klage til Sivilombudsmannen også et mulig trinn underveis i en konflikt.

– Jeg kan ikke forstå at kommunen kan unnlate å etterkomme kravet. Dette er ikke et spørsmål om skjønn, sier advokaten.

Venter

Oslo kommune skal ha mer betenkningstid før det tas stilling til kravet.

– Hvilke konsekvenser høyesterettsdommen eventuelt vil få for eiendomsskatten i 2017 er det for tidlig å konkludere med. Kommuneadvokaten mottok det aktuelle brevet mandag ettermiddag, de har derfor ikke hatt anledning til å se på det enda.

– Vi har ansvar for at saken er tilstrekkelig opplyst før det tas en avgjørelse for å sikre forsvarlig saksgang, og trenger tid til å gå grundig gjennom den. Det er Kommuneadvokaten som svarer på prosessvarselet på vegne av kommunen, oppgir byrådsavdelingen for finans i en epost.

Tilbakebetalingen for 2016 vil først kunne gjennomføres etter at bystyret har fattet vedtak om dette, tidligst ved første bystyremøte etter sommeren 4. september, har byrådet meddelt tidligere.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.