Professoren i offentlig rett ved Universitetet i Oslo mener Stortinget bør behandle hele sammenslåingen på nytt.

– Dersom Stortinget nå tar innover seg at de må følge loven, noe de selvsagt bør gjøre, bør saken tas opp på nytt. Det vil etablere legitimitet for resultatet, uansett hva det blir, sier Smith til NTB.

Fredag vil Troms fylkesting etter alle solemerker be Monica Mæland (H) og Kommunaldepartementet om å overta og sluttføre prosessen med å danne et nytt storfylke i nord.

Etter at fylkestinget i Finnmark, der et flertall er sterkt imot sammenslåing, satte foten ned for å delta i arbeidet, åpnet Mæland for at sammenslåingen kunne gjennomføres av Troms alene. Men det vil ikke et flertall av Troms-politikerne.

Ikke lovlig vedtak

Men kommunalministeren kan ikke overta en prosess der utgangspunktet er et vedtak som ikke er lovlig fattet, mener Smith.

– Det må jo ligge et lovlig vedtak om sammenslåing til grunn. Og det gjør det ikke i denne saken, slår han fast.

Ifølge inndelingsloven, som regulerer slike sammenslåinger, er det nemlig to ting som må være oppfylt: Forslaget må være utredet, og de berørte fylkene skal ha fått si sin mening. Ingenting av dette har skjedd, påpeker jusprofessoren.

Da de borgerlige partiene på Stortinget fattet vedtaket om å slå sammen Troms og Finnmark i fjor, var det nemlig etter et benkeforslag fra Frp. Politikerne hoppet dermed bukk over både utredning og høringsrunde.

«Smørje»

I slutten av juli skrev Smith en kronikk på NRK Ytring om saken.

– Jeg har fått mange reaksjoner, men ingen fra departementet. Det er jeg for så vidt ikke overrasket over, sier han.

– Hva blir konsekvensen av dette?

– Først og fremst har jo flertallet på Stortinget selv skapt en uheldig smørje. Hadde de fulgt loven, hadde Stortinget i alle fall fått kjennskap til motstanden i Finnmark, sier Smith, som gir de fire borgerlige partigruppene hovedskylden for fadesen.

Samtidig tror han det er politiske grunner til at regjeringen og Mæland ser ut til å lukke øynene for de juridiske sidene av saken.

– Jeg tror regjeringen er redd for hva som kan skje med hele regionreformen dersom de ikke gjennomfører sammenslåingen av Troms og Finnmark.

«Skittent spill»

Også Senterpartiets stortingsrepresentant fra Troms, Sandra Borch, har sendt brev til Mæland med spørsmål om lovligheten av sammenslåingsvedtaket, men har foreløpig ikke fått svar.

– Dette vil jeg følge opp med et skriftlig spørsmål, sier Borch til NTB. Da har statsråden én uke på seg til å svare. Borch vil også ta saken videre til Stortinget med krav om at sammenslåingsvedtaket oppheves.

– Det skulle jo bare mangle at stortingsflertallet følger de lovene de selv har vedtatt, sier Borch, som kaller prosessen for et «skittent politisk spill».

Skaper krøll for valget

Fylkestinget i Troms vil også be Mæland om å legge til rette for valget av samlet fylkesting ved valget i september 2019.

Men også det valgstyret som loven krever, må utpekes av fylkestinget selv. Noe annet åpner ikke valgloven for, fastslår Smith.

– Jeg vil advare mot å eksperimentere med det vel innarbeidede valgsystemet. Demokratiet er det beste vi har, og systemet er sårbart sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Han har brukt 0,3 mm av Mjøsa for å berge avlingen
Grønnsaksbonde Per Odd Gjestvang fra Vang gård på Toten har berget deler av avlingen i ekstremtørken ved å pumpe opp vann fra Mjøsa.
01:46
Publisert: