For at Norge skal kunne gi forbrukere fordeler ved å kjøpe elbil, må det være godkjent av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Elbilforeningen og Bilimportørenes landsforening krever at finansministeren søker ESA om momsfritak i tre nye år. Det kan Sanner ikke love. I en epost til VG skriver han:

– Vi er i dialog med ESA om en forlengning av fritaket for merverdiavgift på elbiler. Elbilpolitikken til regjeringen er basert på Granavolden-plattformen. Der står det at vi vil videreføre skattefordelene for elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele denne stortingsperioden.

Norsk elbilforening og Bilimportørenes landsforening mener en fjerning av momsfritaket vil hindre Norge å nå målet om at alle nybiler som blir solgt etter 2025, skal være nullutslippsbiler.

Det norske momsfritaket for elektriske biler ble innført allerede i juli 2001, for nesten 20 år siden. I dag har nullutslippsbiler ingen avgifter ved kjøp, verken engangsavgift eller merverdiavgift. I tillegg kommer rabatt ved bompassering, billigere parkering, tillatelse til å kjøre i kollektivfelt og lavere priser på ferjebilletter.

I juni skrev NTB at et Høyre-utvalg vurderte å fase ut elbilfordelene fra 2022. Det kom fram i en arbeidstekst til et forslag Høyres programkomité jobbet med.

– Tiden er inne for Høyre til å diskutere hvordan vi skal gjeninnføre avgifter på elbiler. Hvis vi ikke gjør det, har vi ingen inntekter igjen til å bygge ut veinettet for, sa programkomiteens nestleder Henrik Asheim til NTB i slutten av juni.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.