Milliardverdier, både for landets største selskaper og staten, står på spill når Stortinget i løpet av de neste ukene skal bestemme utformingen av et midlertidig skatteregime for oljeselskapene. De er hardt rammet av koronakrise og oljeprisfall, noe som førte til et forslag fra Norsk olje og gass som regjeringen svarte på forrige torsdag.

Regjeringen tar til følge ønsket om bedre avskrivningsregler, men skjerper samtidig friinntekten. Det mener oljebransjen vil kutte lønnsomheten drastisk for planlagte prosjekter.