Tirsdag legger næringsminister Torbjørn Røe Isaksen frem Statens eierberetning 2017. Her redegjør han for eierskapet i de 75 selskapene staten er inne i, inkludert hvor mye topplederne i disse selskapene får i lønn og samlet godtgjørelse.

Bra år for staten

Av de 75 selskapene er 24 selskaper der statens eierskap i hovedsak er begrenset til å søke mest mulig avkastning på pengene. Her tjener også topplederne jevnt over mest.

I de øvrige selskapene har staten såkalte sektorpolitiske mål, som i Posten og Vinmonopolet. De regionale helseforetakene ligger også her.

Ved utgangen av 2017 var statens samlede forretningsmessige verdi i de 24 børsnoterte og unoterte selskapene på 844 milliarder kroner, opp 130 milliarder kroner fra året før. Statens samlede utbytte var på 37,7 milliarder kroner, noe som næringsminister Isaksen beskriver som en historisk rekord.

Avkastningen fra de åtte børsnoterte selskapene var på 25,2 prosent, mens avkastningen på egenkapitalen i 16 unoterte selskapene var på på 13,4 prosent.

Eier mindre i SAS

Statoil, nå Equinor, utgjør alene 55 prosent av verdiene i de børsnoterte selskapene. Staten har en eierandel her på 67 prosent.

«Vi er stolte av selskapene staten har en direkte eierandel i, og tror at selskapene klarer å tilpasse seg endringer som de har gjort så ofte før», skriver Isaksen i meldingen.

I SAS ble statens eierandel redusert fra 11,45 prosent til 9,88 prosent, resultatet av en utvanning da staten ikke ville delta i SAS' emisjon. Det har også kommet til nye selskaper, blant annet ved at NSB er splittet opp gjennom fisjoner.

Ellers er det verdt å merke seg at staten vil legge ned Store Norske Spitsbergen Grubekompani as, og at det dermed blir slutt på kullgruvedriften på Svalbard.

De best betalte

De høyest betalte topplederne jobber i de børsnoterte selskapene. Equinor-sjef Eldar Sætre er så vidt i ledelsen med 15 millioner kroner i total godtgjørelse, hvorav fastlønnen utgjør 8,6 millioner.

Tjener best: Equinor-sjef Eldar Sætre.
Tjener best: Equinor-sjef Eldar Sætre. (Foto: Tommy Ellingsen)

SAS-sjef Rickard Gustafson er kun 100.000 kroner bak Sætre på total avlønning, men har en langt høyere fastlønn – på 10,6 millioner kroner.

I de børsnoterte selskapene er samtlige menn. Mens det i de unoterte selskapene figurerer fire kvinner.

Når det gjelder styrene er det 55 prosent menn og 45 prosent kvinner, både når det gjelder styreledere og styremedlemmer.(Vilkår)

Økonomiguruene om: Donald Trump, Kim Jong-un, Twitter og toppmøter.
Harald Magnus Andreassen og Peter Hermanrud forteller om sine forventninger til nattens toppmøte mellom Kim Jong Un og Donald Trump.
02:23
Publisert: