Fredag møtte Abbas den franske presidenten Emmanuel Macron i Paris. Abbas utelukket at det var aktuelt for palestinere å la USA delta i forhandlingene om en ny fredsavtale med Israel.

– USA er ikke lenger en ærlig fredsforhandler i denne fredsprosessen på grunn av deres partiske holdning, sa Abbas.

Abbas ber imidlertid Frankrike og Europa spille en større rolle i fredsforhandlingene.

– USAs tabbe er å forsøke å håndtere denne konflikten på avstand, når løsningen ligger hos israelere og palestinere, sier Macron.

– Amerikanerne har gjort seg selv til en marginal aktør i Israel-Palestina-konflikten. Jeg forsøker å ikke havne i samme posisjon, legger Macron til.

Samtidig gjør han det klart at han ikke vil anerkjenne en palestinsk stat i nærmeste fremtid.

I november kunngjorde den amerikanske presidenten Donald Trump at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Det har skapt massive internasjonale reaksjoner.

Torsdag ble USAs Jerusalem-avgjørelse avvist i FN. Til sammen 128 land har stemt for en resolusjon som krever at USA endrer beslutningen. Ni land stemte mot. Resolusjonen er ikke bindende, men regnes likevel som et tilbakeslag for Trump.(Vilkår)