– Dagens Næringslivs avsløringer er bekymringsverdige, det viser ganske store hull i sikkerhet og beredskap på et svært kritisk område for folk. Dette håper jeg regjeringen tar på alvor, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV).

– Det er tydelig at systemet her ikke fungerer godt nok.