Så å si mot normalt er altså budsjettpartnerne på borgerlig side klart å oppnå enighet innen den selvpålagte fristen fredag klokken 10. Partene innledet forhandlinger for en uke siden, og har etter det NTB forstår også denne gang måttet ty til flere såkalte verbalpunkter – i praksis rene bestillinger til regjeringen – for å komme i mål.

Tidligere torsdag kunne NTB melde at en enighet syntes å avtegne seg. Blant annet skal KrF ha fått gjennomslag for å skrote det såkalte dødsgebyret, en avgift på skifteattest på 1.130 kroner. Virkningen på årets budsjett er omkring 40 millioner.

Bemanningsnorm

KrF skal også langt på vei ha fått gjennomslag for kravet om å bruke 100 millioner ekstra på innføringen av en ny bemanningsnorm i barnehagene. Totalt sett skal de tre regjeringspartiene ha vært villige til å flytte på inntil 250 millioner kroner for å få på plass en budsjettavtale med det eneste av de fire partiene som nå ikke sitter i regjering.

Regjeringens forslag om et kutt i alkoholavgiften på 15 millioner kroner for små bryggerier, ser ut til å overleve forhandlingene, trass i KrFs sterke skepsis. Når det gjelder øvrig inndekning, skal det ikke være planer om helt nye «sprell» for å finne penger til KrFs hjertesaker.

Verbal-punkter

Spørsmålet om videreføring av anlegg for karbonfangst og -lagring (CCS) er blant stridstemaene som kan ha blitt løst gjennom verbalpunkter. Resultatet kan bli at regjeringen forplikter seg til å gå videre med to prosjekter, forutsatt at kvalitetssikringen tilsier det.

Når det gjelder antallet passkontorer, som regjeringen foreslår å kutte kraftig, kan regjeringen få beskjed om å utrede dette nærmere.

Det er foreløpig uklart hva som skjer med konflikten omkring regjeringens oppfølging av landmaktsplanen. KrF var sterkt kritisk til regjeringens svar til Stortinget om saken og vil ta en videre oppfølging, som også involverer Arbeiderpartiet, ut av revidert-forhandlingene.(Vilkår)