– Dette er en kraftig styrking av Enovas klimaarbeid, der økningen på 344 millioner kroner skal rettes inn mot de tiltakene som gir størst reduksjon i utslippene. Dette kan for eksempel være investeringer i grønn skipsfart og nullutslippskjøretøy, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) i en pressemelding.

Ifølge statstråden er dette et av flere tiltak som skal bidra til at Norge oppfyller sine klimaforpliktelser med neste års statsbudsjett.

Regjeringen foreslår også å øke støtten til ulike miljørelaterte forskningsprosjekter med 55 millioner kroner. De vil også gi fornybarfondet Nysnø en investeringskapital på 400 millioner, og styrke programmet for grønn skipsfart med sju millioner kroner.

175 millioner kroner foreslås bevilget til fangstanlegg for C02 ved Fortum Oslo Varme (FOV) og Norcem. Til sammen foreslår regjeringen å bevilge 670 millioner til arbeidet med CO2-håndtering, en økning på 160 millioner fra årets budsjett.

Elvestuen vil også øke bevilgningen til Klima- og skoginitiativet, Norges største internasjonale klimasatsing.

– Vi foreslår å øke bevilgningen til initiativet med 200 millioner kroner neste år, slik at samlet innsats for regnskogen blir på 3,2 milliarder kroner, sier Ola Elvestuen.

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 legges frem i sin helhet mandag.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ungdommer i slummen drømmer om et bedre liv ved hjelp av musikk
Favelan Bangu i Rio de Janeiro
01:25
Publisert: