Det er foretatt endringer i denne artikkelen etter publisering - se endringslogg nederst.


– Equinor bruker de samme tre argumentene som alle selskap som skal forsvare at de har plassert penger i skatteparadis, nemlig at det er velorganisert, helt vanlig – alle andre gjør det, og at man ikke gjør det av skattemessige årsaker, sier Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen om DNs sak om at Equinor har registrert USA-virksomheten sin i skatteparadiset Delaware i USA.

Hun var skrevet boken «Rødt lys. Det store skatteranet og hvordan vi kan stoppe det» om skatteparadis og skatteplanlegging, og var i en årrekke Aps finanspolitiske talsperson.

– Jeg blir oppgitt, men ikke overrasket over Equinor. Dette er ikke første gang de tar i bruk skatteparadis, sier Marthinsen og viser til selskapet er pålagt en stor skatteskjerpelse av Sentralskattekontoret som følge av at det har brukt internbanker til å flytte store deler av egenkapitalen og kutte skatteregningen med milliarder i Belgia.

Equinor bestrider dette skattekravet i Belgia - saken er ikke avgjort.

Kun diskré postkasse

Equinor har ingen ansatte og driver ingen forretning i Delaware, men kun en diskré postkasse hos sin service provider. Ifølge Equinors pressetalsmann Bård Glad Pedersen er det ikke noe spesielt ved dette, og viser til at de fleste store selskapene og internasjonale konserner med virksomhet i USA, er registrert der. Glad Pedersen sier at selskapets virksomhet skattlegges i de statene der virksomheten foregår, og på føderalt nivå.

– Det er derfor ikke skattemessige grunner til at vi er registrert i Delaware, sier han.

– Jeg har sittet på Stortinget i mange år og hver gang vi har stilt kritiske spørsmål til statseide selskaps meritter i utlandet, er svaret at selskapene nærmest gjør verden en tjeneste ved å ta den sunne, norske bedriftskulturen ut i verden. Men som vi ser i DNs sak, så gjør Equinor i utlandet nøyaktig det samme som alle andre, sier Marthinsen.

Burde lyttet til revisorene

Marthinsen reagerer også på en annen sak: Ifølge interne revisorrapporter som DN har fått tilgang til, advarte Equinors revisorer i 2016 om at selskapets komplekse juridiske struktur i USA kunne gi inntrykk av spekulativ skatteplanlegging. Revisorene nevner ikke Delaware i sin rapport.

Det revisorene påpeker er at når selskapsstrukturen ikke samsvarte med forretningsstrukturen, kan det gi negative effekter for transparens, ansvarlighet og økte kostnader. De anbefalte selskapet å forenkle strukturen, men lite er blitt gjort.

Equinors mange selskaper i USA er etablert over de siste 20 årene. Nye selskaper kom til blant annet gjennom fusjonen mellom Statoil og Hydro. Flere selskaper har sett dagens lys i kjølvannet av oppkjøp og av skattemessige eller juridiske hensyn.

- Equinor har gjort flere utredninger av selskapsstrukturen i USA som er utviklet over mange år, men konsekvensene av endringer er blitt vurdert som dyrere og mindre hensiktsmessig enn alternativet med å beholde dagens struktur. Inaktive selskaper kan ha skattefordeler, tillatelser og andre juridiske forhold som har verdi for selskapet også frem i tid, har pressetalsmann Bård Glad Pedersen sagt til DN.

Innebærer en risiko

– Når et delvis statseid selskap, som har tapt så store summer av fellesskapets midler som DN har avdekket, organiserer seg på kompliserte måter, innebærer det en risiko. Det er derfor internrevisorene påpeker dette. Equinor fikk et godt råd i 2016, sier Marthinsen.

Hun påpeker at det å ha en komplisert juridisk selskapsstruktur som ikke gjenspeiler faktiske forhold, er en vanlig fremgangsmåte for selskap å organisere seg vekk fra for eksempel en skatt.

– Ja, det er helt klassisk. Det nytter ikke si noe annet. Så står man i rettssaler verden over og haler og drar, og så er det opp til selskapene i skattetrøbbel å bevise at de kunstige arrangementene har en forretningsmessig begrunnelse. Det er utrolig komplisert å avgjøre – og poenget med strukturen, sier hun.

Bør skatte der verdier skapes

Staten er største eier i Equinor med en aksjeandel på 67 prosent. Det er Olje- og energidepartementet som forvalter eierskapet etter føringer fra eierskapsmeldingen.

– Det kan ikke ha vært tett nok oppfølging av dette i eierskapet når internrevisorene advarer og det ikke blir tema i dialog med største eier. Det er bekymringsfullt. Skulle det vise seg at det har vært tema i eierdialogen, og Equinor ikke har gjort noe, ja, da er det enda verre, sier hun.

Marthinsen er ikke særlig imponert over svaret fra Equinor om hvorfor selskapets USA-virksomhet er registrert i Delaware.

– Med holdningen «alle andre gjør det», kommer vi ingen vei. Hvis dette med å spre god, norsk bedriftskultur i utlandet skal ha troverdighet, burde Equinor høre på egne internrevisorer og organisere seg etter realitetene, og etterleve det norske skatteprinsippet om at verdier skattlegges der de blir skapt, sier Marthinsen.

Vil ha svarteliste

Dagens eierskapsmelding ble vedtatt på Stortinget nylig, og her er forventningen at hel- og deleide statlige selskap med internasjonal virksomhet skal unngå å bruke skatteparadis som ikke følger standardene til Global Forum, og som ikke vil inngå skatteopplysningsavtaler med Norge.

Problemet, ifølge Marthinsen, er at den eneste jurisdiksjonen i verden som ikke oppfyller disse kriteriene, er Trinidad og Tobago.

– Det er åpenbart at forventningene på skatteområdet ikke klare nok. Skal vi sørge for at statseide selskap ikke investerer i skatteparadis, bør de få en utvetydig beskjed om det, sier Marthinsen som har foreslått i boken sin at det utarbeides en svarteliste over jurisdiksjoner selskapene bør holde seg unna.

Kommunikasjonssjef i Equinor Bård Glad Pedersen sier Equinor ikke er registrert i Delaware av skattemessige grunner.
Kommunikasjonssjef i Equinor Bård Glad Pedersen sier Equinor ikke er registrert i Delaware av skattemessige grunner. (Foto: Tommy Ellingsen)

Allment benyttet

Ifølge Equinors pressetalsmann Bård Glad Pedersen er det ikke skattemessige årsaker til at Equinor er registrert i Delaware.

– Delaware har en velutviklet selskapslovgivning og et effektivt og anerkjent domstolsapparat for håndtering av eventuelle selskapsrettslige tvister. Delaware er derfor allment benyttet i USA som foretrukket stat for opprettelse og registrering av selskaper, har Glad Pedersen sagt til DN.

– Equinor er som børsnotert selskap både i Norge og USA underlagt strenge regler om rapportering og åpenhet. Vi har også vært i forkant av reguleringer når det gjelder å gi detaljert informasjon på landnivå, og vi oppgir omsetning, inntekter før skatt, skattekostnader og egenkapitalutvikling for alle våre selskaper i USA, har Glad Pedersen sagt.

xxx

DNs eierselskap NHST har registrert tre eierselskaper i Delaware.

xxx

Denne artikkelen er blitt endret lørdag 23. mai. Ingressen er endret ettersom den opprinnelige ingressen kunne tolkes dithen at DN har dokumentert feilaktig betaling av skatt i USA. Det er ikke tilfelle.

Det er også blitt lagt inn at Equinor bestrider skattekravet i Belgia og at saken ikke er avgjort.

To passasjer som gir uttrykk for Equinors syn er også lagt inn i artikkelen. Den ene passasjen som er lagt inn er knyttet til hvorfor Equinor er registrert i Delaware:

"Glad Pedersen sier at selskapets virksomhet skattlegges i de statene der virksomheten foregår, og på føderalt nivå.

– Det er derfor ikke skattemessige grunner til at vi er registrert i Delaware, sier han."

Den andre passasjen er knyttet til avsnittet om selskapsstrukturen i USA:

"Equinors mange selskaper i USA er etablert over de siste 20 årene. Nye selskaper kom til blant annet gjennom fusjonen mellom Statoil og Hydro. Flere selskaper har sett dagens lys i kjølvannet av oppkjøp og av skattemessige eller juridiske hensyn.

- Equinor har gjort flere utredninger av selskapsstrukturen i USA som er utviklet over mange år, men konsekvensene av endringer er blitt vurdert som dyrere og mindre hensiktsmessig enn alternativet med å beholde dagens struktur. Inaktive selskaper kan ha skattefordeler, tillatelser og andre juridiske forhold som har verdi for selskapet også frem i tid, har pressetalsmann Bård Glad Pedersen sagt til DN."(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.