Det året representanter går ut av Stortinget, innvilges de vanligvis tre måneders etterlønn. Om de ikke finner seg ny jobb, er det mulig å få ett års ytelse. Etterlønnen er på 631.000 kroner, noe som tilsvarer 66 prosent av stortingslønnen på 956.000.