I desember skrev Dagens Næringsliv om den tidligere stortingsrepresentanten Erik Skutle som fikk etterlønn fra Stortinget samtidig som han drev med Airbnb-utleie gjennom selskapene GS Invest og Forvaltning as.

Nå må Skutle betale tilbake pengene.

I vedtaket fra Stortingets presidentskap fremgår det at Skutle har etablert egen virksomhet i etterlønnsperioden og derfor ikke oppfylt vilkårene for å motta ytelsen.

Det var Bergens Tidende som først omtalte vedtaket.

«Erik Skutle har uaktsomt gitt mangelfulle opplysninger til Stortinget og kreves å tilbakebetale mottatt etterlønn etter stortingsgodtgjørelsesloven § 20 første ledd andre punktum fra det tidspunkt han antas å ha etablert virksomhet», heter det i vedtaket fra Stortinget.

– Bakgrunnen for denne konklusjonen er at det i retningslinjene om praktisering av etterlønn heter at grunnlaget for etterlønn bortfaller ved etablering eller ny oppstart av egen virksomhet, forteller direktør Marianne Andreassen i Stortingets administrasjon.

– Tidligere stortingsrepresentant Erik Skutle har fra 1. januar 2018–31. desember mottatt etterlønn. Etter at vi ble gjort oppmerksomme på at Skutle har opprettet et aksjeselskap, ble hans etterlønnsperiode gjennomgått. I denne gjennomgangen av saken legges det til grunn at Skutle etablerte egen virksomhet første kvartal 2018, og at det derfor ikke skal gis etterlønn for de tre siste kvartalene av 2018.

Andreassen påpeker at Stortinget har hatt en god dialog med Skutle i løpet av prosessen.

– Vi har hele tiden hatt god dialog med Skutle om denne saken. Vi har registrert at han tolker regelverket på en annen måte.

Uenig

Skutle selv sier han er uenig i vurderingen, men at han vil akseptere konklusjonen.

– Jeg er nok uenig i deres juridiske vurdering, men jeg aksepterer den og kommer til å forholde meg til den, sier Skutle.

Synes du ikke det var uaktsomt å ikke melde inn?

– Når saken står sånn den står så ville det vært bedre for alle om jeg fikk en forhåndsgodkjennelse og snakket med Stortinget om det.

Skutle er sterkt uenig i hva som kan kjennetegnes som en virksomhet.

– Det er en skjønnsmessig vurdering hva som er virksomhet og ikke. Normalt sett regnes ikke utleie av fast eiendom som det. Uansett aksepterer jeg konklusjonen. Det er viktig for meg å få frem at jeg har handlet i god tro og svart Stortinget og sendt inn dokumentasjon, men dette har aldri vært et tema.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.