Som første norske statsminister noensinne skal Erna Solberg (H) i slutten av uken delta på det eksklusive G7-møte sammen med lederne av verdens mektigste industriland. Møtet finner i år sted i Quebec i Canada. Solberg er invitert til å delta i en spesialsesjon om bærekraftige hav.

I Quebec vil Solberg blant annet møte USAs president Donald Trump, som den siste tiden har ertet på seg en hel verden, Norge inkludert, etter å ha innført en skyhøy toll på import av stål og aluminium.

Solberg utelukker ikke bilaterale samtaler med Trump om tollspørsmålet, men understreker at fokuset hennes under møtet ligger et annet sted.

– Når en får anledning til å snakke om den kanskje største langsiktige utfordringen for måten vi lever på, nemlig havene, så bør en benytte seg av det. Det er mange kortsiktig spørsmål som er viktig, men når 70 prosent av vårt BNP er knyttet til havene, så er det denne langsiktige utfordringen vi bør prioritere å ta opp, sier Solberg til NTB.

– En anerkjennelse

Den enorme og eskalerende plastforsøplingen av verdens hav, bærekraftig fiskerforvaltning og hvordan skape sterke kystsamfunn er blant temaene under en spesialsesjonen lørdag, der Solberg skal holde innlegg.

Hun mener den høyst uvanlige invitasjonen til en norsk statsminister må sees på som en anerkjennelse av arbeidet regjeringen har gjort de siste årene for å løfte hav som tema internasjonalt.

Solberg tok blant annet initiativ til et internasjonalt høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi under World Economic Forum i Davos i januar i år, og Norge fikk FNs miljøforsamling med på en nullvisjon om utslipp av plast og mikroplast før jul.

– Initiativene våre tror jeg de andre landene har lagt merke til. I tillegg er jo Norge et land som gjennom mange tiår har klart å forvalte fiskerressursene bedre enn mange andre, i samarbeid med våre naboland og EU, sier Solberg.

– Vill vest

Solbergs mål er at G7-landene, som av noen omtales som en «uoffisiell verdensregjering», forplikter seg til å være med å utarbeide en felles agenda for hvordan verden skal møte havutfordringene fremover.

Norge skal være vertskap for den internasjonale konferansen «Our Ocean» neste år, og året etter følger en større havkonferanse i regi av FN. Solberg sier hun vil ha G7-landene til å være med og jobbe med temaene fram mot disse to møtene.

– Vi må få bedre internasjonale instrumenter for å håndtere utfordringene med forsøpling og overfiske. I dag er det litt vill vest i deler av verdenshavene, fordi ingen har jurisdiksjon for å forvalte dem. Vi trenger å få en større forståelse for at havene er en veldig stor del av økonomien til mange kyststater, og at vi må ta vare på havet også av denne grunn, sier Solberg.

Sliter med Trump

Selv om Solberg vil prioritere havspørsmål, er det ventet at USAs tollsjokk vil bli blant hovedtemaene under konferansen. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har allerede varslet at han skal ha samtaler med Trump om temaet.

Canadas statsminister Justin Trudeau har utmeislet fem hovedpunkter for årets møte: klimaendringer, likestilling, økonomisk vekst som gagner alle, fremtidens jobber, samt fred og sikkerhet. Ifølge det amerikanske nettstedet Politico sliter imidlertid det canadiske vertskapet med å klare å finne enighet på noen av punktene fordi USAs president Donald Trump og hans diplomater vender tommelen ned for så godt som alt av forslag til felles formuleringer.

Diplomater som jobber tett på toppmøtet, uttaler til nettstedet forrige uke at de aldri tidligere har vært så nær møtedatoen uten å ha en enighet om hva regjeringssjefene skal uttale ved møtets slutt.(Vilkår)

Vil du løpe raskt i terrenget? Da er det to ting du må øve på.
Terrengløper Hans Kristian Smedsrød gir deg sine beste tips
02:40
Publisert: