– Jeg vil ikke si at Ap er et parti bare for offentlig ansatte, men på flere områder forsvinner oppmerksomheten deres for verdiskaping. Støre har mindre forståelse for verdiskaping enn forgjengerne, sier Solberg.

Det første eksempelet hennes er Støres åpning for en debatt om å verne Lofoten, Vesterålen og Senja for oljeboring bare vel ett år etter kompromisset.

Bekymring internt

– Det har vært forvirrende å finne ut hva Støre mener. Skal det ikke opp på landsmøtet neste år, eller skal det det? Det er bare ett år siden de gikk til valg på å innskrenke hvor en konsekvensutredning skal skje, sier Solberg.

Statsministeren minner om at Ap i 2013 lovet å ta stilling til oljeaktivitet i Lofoten i 2015, men utsatte det i to år.

– Jeg tror det er viktig med kontinuitet i disse spørsmålene. Ap brukte lang tid på å komme frem til fjorårets kompromiss. Da burde Støre klare å holde partiet fast på det i mer enn et år, sier Solberg.

Også internt i Ap er det bekymring for at balansen er forrykket i partiet. Aps ordfører i Vesterålen-kommunen Hadsel, Siv Dagny Aasvik, sa nylig til NRK at privat sektor i fagbevegelsen og medlemmer og velgere som er opptatt av å skape nye verdier lokalt og nasjonalt, til tider føler seg fremmedgjort i partiet: «Vi blir oppfattet i for stor grad å være et parti i hovedsak for offentlig ansatte».

Brudd

Hvis vernetilhengerne i Ap vinner frem på landsmøtet til våren, vil det ifølge Solberg være et stort brudd i norsk oljepolitikk.

– Vi har ikke vernet områder på den måten før, bare latt være å utlyse enkelte arealer. Det er viktig fordi vi med ny teknologi kan løse utvinningen på en bedre måte i konfliktfylte områder. Men hvis et område vernes, er det vanskeligere å åpne det hvis forholdene ligger til rette for det, sier Solberg.

– Du kan kritisere Ap, men det første Høyre og Frp gjorde i regjeringsforhandlingene var å frede Lofoten i denne perioden?

– Både Ap og Høyre må forholde seg til samarbeidspartier som ikke ønsker aktivitet i Lofoten og Vesterålen. Det som er nytt, er at Jonas Gahr Støre åpner for å stenge døren for aktivitet i fremtiden. Etter 2021 trenger norsk olje- og gassnæring nye leteområder for å sikre trygge jobber og skatteinntekter for å betale for velferden. Derfor vil Høyre konsekvensutrede området, sier Solberg.

Går skrittvis frem

Ap-leder Støre mener Solberg prøver å fraskrive seg ansvaret hun har som regjeringssjef.

– Vi har debatt om denne saken i Arbeiderpartiet, som vi har om andre aktuelle saker. At statsministeren advarer mot å diskutere politikk, er bare merkelig. Jeg tror legitimiteten til vår olje- og gasspolitikk bygger på at vi har en åpen debatt. Det synes jeg Solberg burde ønske velkommen, ikke ironisere over, sier Støre.

To andre eksempler

Statsministeren mener det finnes to andre saker der Ap går på tvers av verdiskapingsinteressene. Støre har stilt seg i spissen for kravet om pensjonsopptjening fra første krone. I dag er det valgfritt om arbeidsgiver betaler inn pensjon for inntekter under grunnbeløpet i folketrygden, noe under 100.000 kroner. Ifølge Erna Solberg vil det være svært kostnadskrevende å etterkomme LO og Aps krav.

Det siste eksempelet hennes er Aps motstand mot regjeringens fjerning av maskinskatten.

– Ap ønsker altså å skattlegge næringslivet hardere, påføre dem større kostnader og skaper usikkerhet for leverandørindustrien i oljepolitikken, sier Solberg.

Støre mener budskapet fra Solberg er hult.

– Gjennom årene jeg satt i regjering, ble det skapt over 300.000 nye arbeidsplasser, og Norge videreutviklet et mangfoldig og nyskapende næringsliv. Vi er parti for å «skape og dele», det sitter i ryggmargen og er gjenkjennelig i våre budsjetter og satsinger. Det som kjennetegner næringspolitikken under Solbergs regjeringstid, er at aktiviteten skjer etter pålegg fra Stortinget, som da vi påla regjeringen å komme med en industrimelding, sier Støre.

Uenigheten om pensjon fra første krone mener han viser en tydelig forskjell i norsk politikk.

– Dagens ordning gjør at en million nordmenn ikke får en pensjonsrettighet vi andre tar for gitt, sier Jonas Gahr Støre. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Å ødelegge en hel bank er enkelt
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor.
02:07 Min
Publisert: