Jonas Gahr Støre mener Dagens Næringlivs offentliggjøring av innhold fra den hemmeligstemplede rapporten fra Riksrevisjonen, understreker alvoret i saken om manglende sikring av eiendommer og bygg mot terror og angrep.

Det var torsdag kveld DN brakte innhold fra det graderte sammendraget fra Riksrevisjonen om den såkalte objektsikringen. 

Riksrevisjonen har avdekket alvorlige mangler i regjeringen, politiet og forsvarets håndtering og arbeid med å sikre viktige eiendommer og samfunnskritiske institusjoner.

Sviktet sitt oppdrag

– Alvoret i denne saken er tydelig nok i det som sto i Riksrevisjonens dokument til Stortingets høsten 2016. Det viser at regjeringen har sviktet sitt oppdrag med å ivareta beredskap og sikkerhet for befolkningen ved krise og terror, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Nå mener han at saken krever nye og bedre svar fra statsminister og regjering. 

– Gjengivelsen av Riksrevisjons sammendrag i Dagens Næringsliv understreker alvoret, og det reiser noen nye og alvorlige spørsmål. Det første er at det synes som om det er gjort et forsøk på å dekke over alvoret i situasjonen, sier Støre.

Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiet leder Jonas Gahr Støre.
Statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiet leder Jonas Gahr Støre. (Foto: Gunnar Blöndal)

Motvirker

DN offentliggjorde også innhold i korrespondanse mellom Forsvarsdepartementet og Riksrevisjonen som inneholdt forklaringene fra regjeringen om hvorfor det var viktig å fortsatt hemmeligstemple sammendraget fra Riksrevisjonen - i strid med Riksrevisjonens ønske.

– Hvis brevet fra departementsråden er riktig gjengitt, så viser det et forsøk på å motvirke at offentligheten skal få innsikt i hvor dårlig det sto til. Dette er et sammendrag som Riksrevisor Per-Kristian Foss sterkt har anbefalt skulle offentliggjøres, sier Jonas Gahr Støre til Dagens Næringsliv.

Han spør seg om det nå er grunn til å stole på forklaringene fra statsminister Erna Solberg.

– Vi har altså svært alvorlige opplysninger om situasjonen i 2015. Vi sitter nå igjen etter høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen med ulike forklaringer fra Erna Solberg og hennes statsråder om håndteringen av saken. Det gir grunn til uro og spørsmålet er om vi kan feste lit statsministeren og statsrådene når de sier at de har kontroll i dag, sier Støre.

Må svare

Ap-lederen viser til den store forskjellen på situasjonen Riksrevisjonen beskrev om situasjonen i 2015 og forklaringene fra regjeringsmedlemmene nå om at alt er mye bedre.

– Spørsmålet er hvordan alt kan være i orden i dag, da så mye var ute av kontroll i 12015, sier Støre.

Han viser til at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité må avklare om det trengs ny høring.

– Jeg går ut fra et kontrollkomiteen nå skal ha en ny diskusjon om det er behov for å stille spørsmål til regjeringen. Og hvis komiteen kommer til den konklusjonen, så mener jeg det er naturlig at statsministeren må svare ytterligere på om hun har hatt den styringen som hun lovet før valget i 2013, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Solberg svarer

Statsminister Erna Solberg understreker at Stortinget har hatt full tilgang til alle dokumentene i denne saken i lang tid og at det er bakgrunn for den høringen som nylig har vært i Stortinget. 

— Derfor bør jo ikke en lekkasje til pressen reise nye spørsmål for Ap - utover deres ønske om å dramatisere mest mulig, sier Erna Solberg til kritikken fra Ap-leder Støre.

Hun reagerer på at det blir en partipolitisk krangel om saken nå. 

— Informasjon om sårbarheter blir gradert etter sikkerhetsloven for å unngå at de blir kjent for krefter som ønsker å ramme vårt demokrati. Alle ansvarlige politikere bør lytte til de som har erfaring og ekspertise i å vurdere hvilke opplysninger det kan være. Det er svært spesielt å gjøre gradering etter sikkerhetsloven til en partipolitisk krangel, slik Støre nå gjør, sier Solberg.

Statsministeren sier til Dagens Næringsliv at regjeringen har tatt på alvor og tatt tak i de mangler som Riksrevisjonens rapport påpeker for 2015.

— Situasjonen er en annen i dag, og den blir stadig bedre. Det er bred enighet om at sikkerhet og beredskap er betydelig bedre i dag enn før 22. juli. Det er derfor ingen grunn til å skape unødvendig utrygghet. PSTs trusselvurdering for 2017 viser for eksempel til at flere tiltak, blant annet rettsforfølgelse, har redusert omfanget av organisert radikalisering i Norge, sier Solberg.

Rikets sikkerhet

Tidligere torsdag kveld fikk DN svar fra Forsvarsdepartementet om de hemmeligstemplede dokumentene. Departementet sendte følgende epost til DN:

«De aktuelle dokumentene er graderte etter sikkerhetsloven fordi de inneholder informasjon som kan medføre skade for rikets sikkerhet og selvstendighet og andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser, dersom denne blir kjent for uvedkommende. Etter sikkerhetsloven skal slik informasjon sikkerhetsgraderes og være taushetsbelagt. Forsvarsdepartementet vil derfor ikke kommentere innholdet i sikkerhetsgraderte dokumenter. Flere enkeltopplysninger som i seg selv ikke er graderte, kan til sammen tilsi behov for å gradere større deler av en tekst eller hele teksten. Forsvarsministeren besvarte spørsmålet om gradering inngående under høringen.»(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor kan Slagsvold Vedum le enda høyere: Tre grunner til Senterpartiets rekordmålinger
Bernt Aardal om de tre viktigste grunnene til Senterpartiets fremgang.
01:47
Publisert: