Onsdag startet statsminister Erna Solberg dagen med å diskutere den nye parlamentariske situasjonen på Stortinget sammen med DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim på Mesh, en inkubator for nyoppstartede bedrifter i Oslo.

I kjølvannet av høstens stortingsvalg har KrF fått en ny rolle på Stortinget som opposisjonsparti etter å ha takket blankt nei til regjeringssamarbeid.

– Det er ikke sikkert at KrF i løpet av det neste året mener det er lettere å ha en armlengdes avstand til regjeringen. Kanskje de synes det er vanskeligere, sier statsminister Erna Solberg.

Ansvar for bruddet med KrF

Fra scenen måtte Solberg svare på hvorfor hun ikke har lykkes med å få til det samme samarbeidet mellom regjeringspartiene og de borgerlige støttepartiene som for fire år siden.

– Hvorfor ble det slik?

– Det var interessant at både Venstre og KrF var veldig tydelige i valgkampen på at de var fornøyd med gjennomslaget de hadde fått, men at de ikke fikk æren for politikken. Det gjorde situasjonen krevende. KrF opplevde at formen i samarbeidsavtalen var utfordrende.

Som DN omtalte tirsdag, har KrF falt fra et historisk dårlig valgresultat på 4,2 prosent til under sperregrensen med 3,8 prosent.

– Om KrF opplever at situasjonen blir bedre, skal jeg ikke spekulere i. De må selv gjøre opp om du får mer av æren for politikken, eller om de kommer under mer press, sier Solberg.

– Flere nederlag

Statsministeren fikk spørsmål om hva hun tror blir konsekvensen for politiske saker av at KrF er på vippen og har valgt en frirolle på Stortinget.

– Jeg tror også at KrF kommer til å oppleve at når de tydelig har sagt hvem de ønsker som statsminister, og at de ikke vil felle regjeringen, så vil de finne en rolle hvor de prioriterer de viktigste sakene for seg, sier Solberg.

Hun innrømmet samtidig at det blir vanskeligere når Høyre og Frp ikke lenger kan klare seg med stemmene til enten Venstre eller KrF i Stortinget.

– Vi kommer til å gå på noen flere nederlag. Før kunne vi bytte mellom KrF og Venstre. Nå må vi ha med begge, eller noen andre, sier Solberg.

KrF tester singeltilværelsen

Denne høsten har KrF-partileder Knut Arild Hareide allerede begynt å teste ut den nye singeltilværelsen på Stortinget.

Noe av det første partilederen gjorde var å vedta gjeninnføring av papirslipp fra Nav som forteller pensjonister at de har fått utbetalt nøyaktig like mye som forrige måned.

– Det var etter en Facebook-kampanje blant eldre som sier de ikke kan ta imot en elektronisk beskjed, sa Solberg noe syrlig.

Solberg er forberedt på at tøffe tak venter:

– Enhver mindretallsregjering må regne med at det er en del saker som man må gjøre endringer på, det er en del av demokratiet.

Hun tror likevel partiene vil ønske å få gjennom mange viktige reformer:

– Det går en grense. Folk vil oppleve det som useriøst hvis det går for langt. Det gjør at man må justere seg. Jeg tror alltid på sakene har en egen tyngde. I ettertid er det rasjonalet for hvorfor endringen var nødvendig som veier tyngst.(Vilkår)

Erna Solberg: – Det er noen sider ved Ubers driftsmetoder
Statsminister Erna Solberg uttaler seg om Uber som har valgt å forlate Norge
03:25
Publisert: