Regjeringen la torsdag kveld frem planen for videre korona-håndtering og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene. I løpet av neste uke skal alle grunnskoler og videregående skoler åpne for alle trinn.

– Takket være vår felles innsats siden mars har vi fått smittespredningen under kontroll. Derfor kan vi nå over tid lette på de strenge tiltakene. Målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren. Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les hele listen over tiltak nederst i saken.

Ikke over

Virksomhetene og aktivitetene må drive smittevernfaglig forsvarlig når de åpner igjen.

– At vi letter på tiltakene kan gi et inntrykk av at virusutbruddet er i ferd med å gå over – det er det ikke. Det er måten vi håndterer utbruddet på som endrer seg, sier helseminister Bent Høie (H).

– Fordi vi har lykkes i å slå ned smittespredningen kan vi åpne samfunnet igjen. Når vi nå løser opp på tiltakene forutsetter det at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene, sier Høie.

Han understreker at vi må fortsette med de enkle tiltakene som vi vet virker og som har få negative konsekvenser: være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.

Mindre klemming

– Det er mange unger som står og tripper for å møte venner og lærere igjen. I neste uke skal de endelig få komme tilbake på skolen. Det blir ikke en helt lik skole som de er vant til. Det blir mer uteskole og mindre klemming. Men så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

Statsministeren understreker at vi ikke kan åpne opp alt på en gang.

– Jeg skjønner at mange er utålmodige, og at det isolert sett finnes gode argumenter for at akkurat «min» aktivitet eller virksomhet skal stå først i køen. Men summen av alle gode ønsker er at vi åpner for raskt, og at det blir ny smittespredning. I en sånn situasjon måtte vi stengt ned igjen, og det ønsker vi ikke, sier Solberg.

Planen for å åpne samfunnet gradvis forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smitten.

– Dersom smitten blusser opp igjen, kan det hende at vi ikke kan lette på tiltakene slik som vi nå planlegger for, sier statsminister Erna Solberg.

– Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake. Dette skal vi klare sammen, sier Solberg.

Fra og med 7. mai gjøres følgende endringer:

 • Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand.
 • Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand.

 • Det tas sikte på at idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Det tillates arrangementer med inntil 50 deltagerne på offentlig sted, der deltagerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør. Dette gjelder alle typer arrangementer, også idrettsarrangementer som stevner, cuper og kamper.
 • Ansatte eller oppdragstagere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig.

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det skal lages en veileder som gjør at barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball, i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet frem til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet frem til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.