Statsbudsjettet inneholder en rekke smålige kutt, påpekte Støre i et spørsmål til statsminister Erna Solberg (H) under den første muntlige spørretimen på Stortinget etter valget.

– Vi har de siste dagene vært vitne til ett merkelig skue, der stortingsrepresentanter og til og med regjeringsmedlemmer avlyser kuttene regjeringen selv har foreslått i budsjettet. Organisasjoner som Retretten, Wayback og Matvett skal nå likevel få støtte. Vi Vi får høre at kutt til disse var et arbeidsuhell, sa Ap-lederen.

Han ville vite om kutt til andre organisasjoner som Gatejuristene, Juridisk rådgivning for kvinner, JUSS-BUSS, Kirkens Bymisjon, Krisesentrene, Norsk organisasjon for asylsøkere og Fri Rettshjelp i Oslo også er som arbeidsuhell å betrakte.

Solberg avviste dette, slo fast at hele regjeringen står bak statsbudsjettet og viste til at støtten til frivillige organisasjoner samlet er på 11 milliarder kroner.

– Jeg tror vi må ha lagt frem et veldig godt statsbudsjett som er tilpasset den økonomiske situasjonen, når det er denne diskusjonen representanten for det fremste opposisjonspartiet tar som sitt første spørsmål. Da er jeg fornøyd, sa Solberg i sitt svar.

Støre fulgte opp med å vise til at Human Rights Service beholder statsstøtten i regjeringens forslag til statsbudsjett.

– Gjelder prinsippet om å bruke offentlige penger til å bevare et meningsmangfold kun når organisasjonen støtter opp under regjeringspartienes politiske agenda? ville Ap-lederen vite.

– Det er ikke mulig å gå igjennom statsbudsjettet og si at vi har tatt vekk støtte til organisasjoner som er kritiske til regjeringen. Da hadde vi hatt et stort innsparingspotensial, sa Solberg.

Hun forsvarte støtten til HRS ved blant annet å vise til at organisasjonen er den eneste på listen med et annet standpunkt til innvandring enn de øvrige.(Vilkår)