Mandag klokken 09:00 startet kontrollkomiteens åpne høring på Stortinget om objektsikring. Statsminister Erna Solberg (H), nåværende og tidligere statsråder og andre toppsjefer i staten må forklare seg etter alvorlig kritikk fra Riksrevisjonen om regjeringens manglende evne til å sikre samfunnsviktig infrastruktur mot terror og angrep.

Klokken 11:35 var det politidirektør Odd Reidar Humlegårds tur. Han ble innledningsvis utspurt av Arbeiderpartiets Dag Terje Andersen om forklaringen til statsminister Erna Solberg (H) under forrige høring.

Da sa Solberg at regjeringen rapporterte at objektsikringsarbeidet på justisfeltet var i havn fordi Politidirektoratet meldte grønt på det området.

Andersen pekte på at statsministeren uttalelse om at det ble varslet «grønt» for justissektoren.

– Er det korrekt at det gikk videre enn det dere hadde varslet, og som i utgangspunktet var feil markert fra deres side? spurte Andersen.

– Ja, vi rapporterte ikke på hele justissektoren, sa Humlegård.

Ifølge Humlegård sa Politidirektoratet fra til Justisdepartementet om at budsjettproposisjonen fra november 2015 inneholdt feil om t status for skjermingsverdige objekter.

Dette sa statsministeren

Høsten 2015 rapporterte regjeringen følgende til Stortinget i statsbudsjettet for 2016: «Samtlige virksomheter i justissektoren har rapportert at skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet».

Statsminister Solberg sa i forrige følgende da hun ble spurt om regjeringens informering til Stortinget:

– Stortinget ble altså informert om at det var god objektsikring fordi regjeringen hadde fått beskjed om at det var god objektsikring på Justisdepartementets side.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes reagerte kraftig på opplysningene fra Humlegård i dagens høring.

– Vi kan altså slå fast at det var feil fra statsministerens side å si at all objektsikring nå var klar. Vi kan slå fast at Politidirektoratet aldri har rapportert at man har kommet med mål i grunnsikringen, sa han.

Også Arbeiderpartiets representant Dag Terje Andersen uttalte at Stortinget er blitt feilinformert.

Humlegård kunne ikke svare om hvorvidt statsministeren ble informert.

– Jeg kan ikke uttale meg om hva justisminister eller statsminister har ment eller forstått rundt dette, sa politidirektøren.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.v.) og sjef for Heimevernet, Eirik Johan Kristoffersen under høringen om objektsikring.
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.v.) og sjef for Heimevernet, Eirik Johan Kristoffersen under høringen om objektsikring. (Foto: Gunnar Lier)

Innrømmet mangler

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og Heimevernets leder, Eirik Johan Kristoffersen, svarte for seg tidligere i høringen.

– Rapporten fra 2018 viser at det fortsatt er svakheter i Forsvarets oppfølging av objektsikring, sa forsvarssjefen, men la til at den samtidig viser fremgang.

En rekke av objektene som Forsvaret har ansvar for er ikke sikret godt nok, fortalte forsvarssjefen. Sikringen er «mindre tilfredsstillende» på 42 prosent av forsvarets skjermingsverdige objekter, opplyste han. 36 prosent er tilfredsstillende grunnsikret.

Han avviste samtidig deler av Riksrevisjonens kritikk.

– Riksrevisjonens rapport sier at objektsikringsinstruksen fremstår som uklar og at det kan føre til misforståelser mellom Forsvaret og politiet. Jeg har ingen tilbakemeldinger om at instruksen oppfattes som uklar i Forsvaret eller i dialogen mellom Forsvaret og politiet, sa Bruun-Hansen.

Bekymret sikkerhetsdirektør

Først ut i mandagens høring var Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) ved direktør Kjetil Nilsen.

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymring, sa han i sin åpning.

NSM fører tilsyn med objektene i politiet og forsvaret, og det er dette han tar utgangspunkt i. Riksrevisjonen har blant annet advart mot svart alvorlige følger, men sikkerhetsdirektøren ser ikke like alvorlig på saken.

– Vi har ikke sett den umiddelbare faren, slik at vi velger å bruke noen andre ord enn det Riksrevisjonen gjør, sa han.

Samtidig er han fortsatt kritisk til dagens situasjon. NSM har hatt 17 tilsyn i justissektoren og 29 tilsyn i forsvarssektoren for å undersøke svakheter og avvik fra 2016.

– Sikringen er ikke der det bør være, og det tar lang tid å komme dit, sa Nilsen.

Direktør ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, ankom høringen fulgt av assisterende direktør Annette Tjaberg (t.h.) og fungerende stabssjef i kontrollavdelingen Jørn Andreas Arnesen (bak).
Direktør ved Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, ankom høringen fulgt av assisterende direktør Annette Tjaberg (t.h.) og fungerende stabssjef i kontrollavdelingen Jørn Andreas Arnesen (bak). (Foto: Gunnar Lier)

Flere skal svare

De fire første som var inne hos kontrollkomiteen var sjefene for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Heimevernet og politiet. Senere på dagen kommer de tidligere justisministrene Sylvi Listhaug (Frp) og Per-Willy Amundsen (Frp). Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) skal også uttale seg.

Etterpå kommer forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og til slutt statsminister Solberg. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Produksjonen av Stein Erik Hagens tre er i full gang i Kina
Et 14 meter høyt tre, med blader som kan programmeres. Se kunstverket som Stein Erik Hagen ønsker å bringe til Oslo.
00:41
Publisert: