Siste halvåret på Stortinget har opposisjonen funnet sammen i en rekke politiske saker.

– Vi har hatt som mål å samle flokken på venstresiden, først og fremst med Senterpartiet og SV. Men så er jeg glad for at vi også har klart å få til et samarbeid med Kristelig Folkeparti på en rekke områder, sier nestleder Hadia Tajik i Arbeiderpartiet til NTB.

Hun trekker fram innstramming av muligheten til å bruke innleid arbeidskraft, fortsatt statlig støtte til rehabilitering av sykehjemsplasser og stopp i privatisering og kommersialisering av barnevernet som Aps viktigste politiske seiere det siste halve året.

Skryteliste

På sin halvårige pressekonferanse tirsdag vil statsminister Erna Solberg (H) presentere sin skryteliste av store og små politiske seiere. Men selv med Venstre som nytt regjeringsparti, har regjeringen fortsatt ikke flertall i Stortinget for å gjennomføre alle forslag som er nedfelt i Jeløya-plattformen.

KrF sikret riktignok regjeringen flertall i revidert budsjett, men partiet har i flere andre saker gått sammen med de øvrige opposisjonspartiene og påført regjeringen nederlag. For eksempel ble planen om utvidet søndagshandel raskt stanset av et stortingsflertall med Ap, Sp, KrF og SV.

Innføringen av bemanningsnorm i barnehagen og mindre kjente saker som filter mot skadelig innhold på nettbrett i skoler og barnehager og en matkastelov er også saker opposisjonen har fått gjennomslag for.

– Settes på plass

SV-leder Audun Lysbakken sier at stortingsflertallet har tatt viktige steg i riktig retning i saker som handler om rettferdig fordeling og en aktiv miljøpolitikk.

– Jeg er glad flertallet på Stortinget har funnet sammen i rekordmange saker, og satt regjeringen, som fører en politikk for økte forskjeller, på plass, sier Lysbakken til NTB.

Han trekker også fram flertall for andre saker som forbud mot at barn skal måtte bo på sykehjem, at foreldre med alvorlig syke barn skal få pleiepenger og tiltak for å hindre kroppspress fra reklame og seksuell trakassering.

Senterpartiet mener partiet har fått tolv viktige gjennomslag i Stortinget, og trekker blant annet fram nei til å tvangssammenslå kommuner, mer fysisk aktivitet i skolen, evaluering av seksårsreformen, fjerning av det såkalte dødsgebyret og at pensjonsslippen igjen skal komme i postkassa.

Svekket regjering

Arbeiderpartiet og de rødgrønne på Stortinget fikk også med seg KrF og sørget for en innstramming for bemanningsbransjen som går mye lenger enn det regjeringen foreslo. Dermed blir det forbudt med såkalte nulltimerskontrakter i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg blir det fra neste år bare bedrifter bundet av en tariffavtale som får lov å leie inn arbeidskraft.

– Nå er det jo sånn at det fortsatt er tre høyrepartier som sitter i regjering og legger premissene, og vi vil fortsatt oppleve at arbeidstakerrettigheter vil stå under press, sier Hadia Tajik.

Ap-nestlederen trekker fram spørsmålet om opptjening av pensjon fra første krone i ordningen med obligatorisk tjenestepensjon (OTP) som den største kampsaken i Stortinget til høsten, der målet er å påføre regjeringen nok et nederlag.(Vilkår)

- Det er ikke en handelskrig ennå, men det kan nok være forberedelser for en, sier Robert Halver i Baader Bank og tror vi kan få det mye gøy fremover.
01:03
Publisert: