Etter å ha talt til en feststemt forsamling av Høyres statsråder, rådgivere og stortingsrepresentanter torsdag, utdypet Solberg hvorfor hun mener det vil være fornuftig av Venstre å bli med i regjering.

– Man får mest mulig gjennomslag for politikken jo tettere og bedre samarbeid man har, sier hun til NTB.

Hun har argumentene klare for å lokke Venstre inn i regjeringen:

– Når man går inn i regjeringen, får man være med på veldig mange av hverdagsbeslutningene som foregår i en regjering. Disse hverdagsbeslutningene kan ha en ganske stor betydning, fremholder Solberg.

Regjeringssjefen viser også til at alle de fire borgerlige partiene fikk gjennomslag for viktige saker i forrige periode, men at det partiet som fikk gjennomslag for en sak, ikke alltid ble identifisert med saken.

– Når en sak blir gjennomført av regjeringen, blir det regjeringens preg som blir satt på den totalt sett, sier Solberg.(Vilkår)