EØS-tilsynet (Esa) mener at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området. Det ble klart i en pressemelding onsdag.

Esa informerte tidligere i år norske myndigheter om å ha mottatt flere klager etter innføringen av tiltak som skal begrense bruken av innleie i arbeidslivet.

Norge vedtok i desember 2022 lovendringer som fjerner muligheten for bedrifter til å bruke innleie når arbeidet er av midlertidig karakter, for eksempel for sesongarbeid eller produksjonstopper.

I tillegg ble det innført et totalforbud mot bruk av innleie i bygge- og anleggsbransjen i Oslo, Viken og tidligere Vestfold fylke. Hovedargumentene for å innføre de nye restriksjonene var å redusere bruken av vikarer og dermed øke fast og direkte sysselsetting.

Bryter med vikarbyrådirektivet

– Etter å ha vurdert informasjonen fra norske myndigheter, mener Esa at Norge bryter med vikarbyrådirektivet og friheten til å kunne yte tjenester innenfor EØS-området, skriver Esa i pressemeldingen.

Restriksjonene er vidtrekkende, inngripende og kan få alvorlige konsekvenser for vikarbyråer og deres ansatte, samt for selskapene som ønsker å bruke tjenestene, ifølge Esa.

Selv om restriksjoner på bruk av innleie i noen tilfeller kan rettferdiggjøres, må disse være begrunnede og forholdsmessige, skriver Esa.

Esa mener at restriksjonene som Norge har innført, ikke kan begrunnes ut fra allmenne interesser, siden målsetningen er i strid med det todelte målet i vikarbyrådirektivet om å beskytte vikarer og sørge for fleksibilitet i arbeidslivet.

NHO: – Dårlig konsekvensutredet

EØS-tilsynets avgjørelse kom ikke som et sjokk på direktør for arbeidsliv i NHO, Nina Melsom.

– Det er ikke overraskende for NHO at ESA følger opp denne saken og åpner sak mot Norge. Når det gjelder innleiereglene rammer dette våre medlemmer hardt. Både dem som leier inn og dem som leier ut, sier Melsom i en epost til DN.

– Vi har hele tiden ment at innleieforbudet er dårlig konsekvensutredet og ramme mange bedrifter uforholdsmessig. Derfor har vi hele tiden vært kritiske til regjeringen i denne saken, fortsetter hun.

Nina Solli i Byggenæringens Landsforening har tidligere fortalt om utfordrende tider for byggebransjen.
Nina Solli i Byggenæringens Landsforening har tidligere fortalt om utfordrende tider for byggebransjen. (Foto: Per Thrana)

Det samme mener leder i Byggenæringens landsforening, Nina Solli.

– Vi har påpekt viktigheten av at så alvorlige og dramatiske innstramminger er basert på fakta, sier hun i en epost til DN.

Solli forteller at mange bedrifter har opplevd innleieforbudet som krevende.

– Hele næringen er i en alvorlig situasjon med voldsom kostnadsvekst, økende renter og markedssvikt. Bedriftene har hele tiden fremført at forbudet vil gjøre det enda mer krevende for bedriftene. Innleieforbudet i Oslofjordregionen blir derfor en ekstra stein til børen for mange av våre medlemsbedrifter.

Rødt ber regjeringen si nei

Det er ikke alle som mener Esas vurdering av innleieforbudet er på sin plass.

– Både LO og regjeringen har vært tydelige på at norske arbeidslivsregler skal ha forrang foran EØS-avtalen. Hvis regjeringen bøyer av for dette kravet er det en fallitterklæring for demokratiet og en krise for norsk arbeidsliv, sier medlem i arbeids- og sosialkomiteen, Mimir Kristjansson.

Stortingsrepresentant for Rødt, Mimir Kristjansson mener Esa saken viser hvordan EØS-avtalen utfordrer norsk selvbestemmelse.
Stortingsrepresentant for Rødt, Mimir Kristjansson mener Esa saken viser hvordan EØS-avtalen utfordrer norsk selvbestemmelse. (Foto: Ihne Pedersen/Rødt.)

Rødt-politikeren mener de nye innleiereglene er et viktig tiltak for å sikre arbeidslivet i Norge, og forventer at regjeringen bestrider en eventuell dom fra Esa.

– Her må regjeringen bare sette ned foten og si nei, sier Kristjansson.

Opp til regjeringen

Esa finner på sin side at restriksjonene ikke er forholdsmessige.

– Norge har ikke kunnet påvise at restriksjonene faktisk er egnet til å nå målet om å øke fast og direkte sysselsetting på en konsistent og systematisk måte. Det er heller ikke dokumentert at restriksjonene er nødvendige, eller at det ikke finnes alternative og mindre inngripende tiltak, skriver Esa i pressemeldingen.

Et formelt åpningsbrev er det første steget i en formell traktatbruddssak. Norge har nå to måneder på å uttrykke sitt syn før Esa kan beslutte å ta saken videre.

– Hverken NHO eller noen av landsforeningene har sendt en egen klage, men vi har bidratt til å opplyse saken med faktum. Vi har forståelse for at ESA åpner sak. Det er opp til regjeringen å håndtere Norges forpliktelser i EØS-avtalen, sier Melsom.

Det var advokatfirmaet Haavind som sendte inn den formelle klagen på vegne av Adecco og Manpower samt en klient fra Estland.

Overrasket

Statssekretær Marie Schumacher Walberg (Ap) sier Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble gjort kjent med saken onsdag, men at de ikke har rukket å se nærmere på innholdet i åpningsbrevet.

– Jeg er likevel overrasket over at ESA velger å åpne sak mot Norge på dette området, sier Walberg i en epost til DN.

– Innstramningene i innleieregelverket utgjør en nødvendig og viktig del av regjeringens arbeid med å sikre et arbeidsliv preget av faste og direkte ansettelser.

Statssekretæren informerer om at departementet nå går i gang med å sette seg inn i brevet fra Esa, og vil svare innen fristen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.