Forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund sier han ikke er overrasket over at ESA godkjenner regjeringens planer.

Han er likevel bekymret for hvilke konsekvenser den nye politikken kan få for ferjetrafikken i Norden.

– Vi er meget skuffet over at vi har en regjering som legger til rette for sosial dumping i ferjefarten ut fra Norge til Europa, sier Hansen til NTB.

Utvidelse

Norge har allerede i dag på plass en tilskuddsordning der redere får tilbakebetalt skatt og arbeidsavgiveravgift for sjøfolk.

Det EFTAs overvåkingsorgan ESA nå sier ja til, er et forslag om å utvide støtteordningen til utenlandsferjer som er registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS).

– Det betyr at Norge kan bruke mer penger på å støtte rederienes ansettelser, forklarer ESAs konkurransedirektør Gjermund Mathisen.

Statssekretær Magnus Thue (H) sier Nærings- og fiskeridepartementet nå vil studere ESAs beslutning i detalj og gå i gang med de forberedelsene som trengs for å få regelendringene på plass.

Skreddersøm

Utvidelsen er skreddersydd for at Color Line skal kunne gå videre med planene om å omflagge rederiets to Kiel-ferjer til NIS.

Men den endelige beslutningen er fortsatt ikke tatt, understreker rederiets kommunikasjonssjef Helge Otto Mathisen.

– Nå starter dialogen med de tillitsvalgte og våre ansatte for å sikre en god og ryddig håndtering av den videre prosessen. Det er avgjørende at vi får diskutert saken med de tillitsvalgte før endelig beslutning tas, sier han.

Color Line har tidligere truet med å flagge ut til Danmark hvis ikke konkurransevilkårene i Norge blir bedre.

Vil unngå utflagging

Thue forklarer at de nye reglene er utformet nettopp for å unngå at Color Line flagger ut.

– Hensikten med endringen er å styrke konkurransebetingelsene for utenriksferjer under norsk flagg og hindre at mange flere norske arbeidsplasser settes i fare. Dersom vi ikke gjennomfører denne endringen, blir framtida til Color Line med hovedkontor i Norge usikker, sier han.

Den utvidede støtteordningen har et budsjett på rundt 100 millioner kroner i året. Det gis kun støtte for ansatte som skatter til Norge og er statsborgere i Norge eller andre land i EØS.

Frykter for norske ansatte

Sjømannsforbundets frykt er at Color Line skal si opp norske ansatte og erstatte dem med mannskaper fra EØS-land der lønnsnivået er lavere.

Grunnen er at omflagging til NIS gjør det mulig å ansette utenlandsk mannskap til de lønns- og arbeidsvilkårene som gjelder i mannskapets hjemland. Ifølge Sjømannsforbundet kan nærmere 700 norske arbeidsplasser stå i fare.

I tillegg kan den utvidede støtteordningen tvinge Danmark og Sverige til å komme etter, advarer Hansen.

– Vi tror ikke de øvrige rederiene som konkurrerer om samme passasjerer og gods, vil sitte stille og se på at de blir utkonkurrert fordi ett rederi får operere med mye lavere lønninger for store deler av besetningen, sier forbundslederen.

– Vår bekymring er at dette kan starte et kappløp mot bunnen, sier han.(Vilkår)

Gråbeins Gadget Guide - Skal du først ha hjemmekino kan du like gjerne gjøre det skikkelig
Gråbein tester ut Denon AVC-X8500H – en hjemmekinoforsterker med 13 surroundkanaler for skikkelig kinolyd hjemme.
02:39
Publisert: