I midten av mars oppsto en opphetet konflikt mellom FHI-forsker Pål Surén i Folkehelseinstituttet (FHI) og assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

Uenigheten handlet om smittespredning på skoler.

Etter en lang epostutveksling endte det med at Surén anklaget Nakstad for å forholde seg lettvint til kunnskapsgrunnlaget FHI produserer.