DN har i 2021 skrevet en rekke saker om tidligere regjeringspolitikere som har brutt informasjonsplikten i karanteneloven

Loven beskriver hva tidligere regjeringspolitikere skal innrapportere i 12 måneder etter fratredelse: «Alle overganger til stilling eller verv utenfor statsforvaltningen og all etablering av næringsvirksomhet».

I flere tilfeller har de nye jobbene involvert det samme saksfeltet som regjeringsjobben.