I internasjonale kriser er det ett prinsipp som gjelder: å hindre økt spenning og unødig opptrapping. Dette gjøres best ved å se konflikten med motpartens briller. På den måten finner oftest motpartene løsninger alle kan leve med uten å tape ansikt. Siden midten av 90-tallet har USA og Nato forlatt dette prinsippet. I stedet er vestlige verdier blitt viktigere enn realpolitikk, spesielt for å legitimere innblanding i andre staters indre anliggender.

I