Det er et flertall av Ap, Høyre, Frp, Venstre og Miljøpartiet De Grønne som sikrer Acer-ja i en innstilling fra Stortingets energi- og miljøkomité.

I en egen avtale går regjeringspartiene med på at staten – her Statnett – skal eie og drifte alle fremtidige elkabelforbindelser mellom Norge og andre land. Dette er en snuoperasjon fra 2016, da Solberg-regjeringen åpnet for andre eiere av såkalte mellomlandskabler.

Kjøpe kabel?

North Connect – elkabelforbindelse fra Hardanger til Peterhead i Skottland – er eneste prosjekt under planlegging uten staten som eier.

Fylkeskommunale kraftselskaper og svenske Vattefall står bak. Planleggingen skjøt fart fra lovendringen i 2016, og konsesjonssøknad er nå til behandling i NVE. Eiersiden antyder at beløpene brukt til havbunnsundersøkelser og planarbeid så langt er nær et tresifret millionbeløp.

Nå beslutter politikerne at staten/Statnett i fremtiden skal ha monopol på å eie og drifte mellomlandskablene. Nøtten er at lovendring ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Derfor må staten forhandle og trolig kjøpe ut North Connect.

– De må bli enige, sier Ketil Kjenseth (V), leder av Stortingets energi- og miljøkomité.

Tilfredse

Kjenseth er tilfreds med den brede enigheten om å akseptere EUs energimarkedspakke, Acer og en lokal Reguleringsmyndighet for energi (RME).

– Det har vært viktig å sikre norsk deltagelse i energiunionen – både av hensyn til salget fra Norge og forsyningssikkerheten her til lands. Dessuten er dette viktig for gassalget. 95 prosent av norsk gass eksporteres, sier han.

Arbeiderpartiets Espen Barth Eide har vært saksordfører i stortingsbehandlingen. Han har vært sterk tilhenger av tilslutning til EU-pakken, i motsetning til flere store LO-forbund og et opprop undertegnet av nær 100 Ap-ordførere.

Eide forsikrer nå at ja-flertallet for EU-pakken og den inngåtte avtalen mellom partiene sikrer mot norsk suverenitetsavgivelse av betydning også fremover.

– Den nedskrevne avtalen sikrer offentlig eierskap og at den reelle styringen forblir i Norge, sier han.

Ifølge Eide er innflytelsen til RME-kontoret i Norge svekket ved at det ikke kan utstede forskrifter. Acers budsjett skal også vedtas her i landet for forhold som angår Norge.(Vilkår)

Heksejakt eller anstendighet?
Tolker politikerne hverandre i beste mening? Kjetil B. Alstadheim kommenterer den parlamentariske debatten.
03:19
Publisert: