Statsminister Jonas Gahr Støre mener det nå er riktig at Eva Kristin Hansen trekker seg fra stillingen som stortingspresident.

– Jeg vet at denne saken er vond for henne, og at hun er lei seg. Men jeg mener det riktig at hun nå fratrer som stortingspresident, sier Støre.

– Vi er avhengige av at folk har tillit til våre valgte politikere og til det demokratiske systemet. De ulike sakene om brudd på reglene for pendlerbolig kan bidra til å svekke denne tilliten. Nå er det avgjørende at Stortinget får ryddet opp i både regelverk og enkeltsaker, sier han.

Stortingspresident Eva Kristin Hansen kommenterer sin avgang slik:

– Det har i kveld blitt kjent at Oslo politidistrikt er blitt bedt om å etterforske seks ikke navngitte stortingsrepresentanter etter oppslag i mediene. Jeg tar det for gitt at jeg er blant dem, uttaler Hansen til NTB.

– Jeg mener det er uholdbart for Stortinget å ha en stortingspresident som er under politietterforskning. Jeg har derfor kontaktet min partileder og parlamentariske leder og orientert om at jeg vil trekke meg som stortingspresident, opplyser hun videre.

«Minst seks»

Torsdag besluttet Oslo Statsadvokatembeter å beordre etterforskning av flere stortingspolitikere, for å undersøke om de har begått bedrageri eller annet lovbrudd i forbindelse med mottatt pendlerleilighet fra Stortinget.

I etterforskningsordren viser førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim til de mange mediesakene der det har fremkommet at minst seks navngitte stortingsrepresentanter har gitt feilaktige opplysninger om bostedsadresse og mottatt pendlerleiligheter. Ingen enkeltpersoner nevnes i etterforskningsordren.

«I lys av det fremkomne foreligger rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold – nemlig bedrageri ved at en eller flere folkevalgte har oppgitt feilaktige opplysninger til Stortinget og som har medført at de(n) urettmessig har fått tildelt pendlerbolig i Oslo og derigjennom skaffet seg en uberettiget vinning» skriver førstestatsadvokaten.

Oslo politidistrikt har ikke ytterligere kommentarer til etterforskningen, heter det i pressemeldingen.

«Klok og nødvendig avgjørelse»

SV-leder Audun Lysbakken sier torsdag kveld at han håper Eva Kristin Hansens avgjørelse om å gå av som stortingspresident vil skape ro.

– Det er en klok og nødvendig avgjørelse av Eva Kristin Hansen, og jeg håper hennes avgjørelse kan bidra til å skape ro rundt den prosessen som er igangsatt for å rydde opp i forholdene rundt pendlerboliger. Hun skal ha honnør for å sette hensynet til Stortinget og tilliten til de folkevalgte først, sier Lysbakken i en uttalelse til DN.

Hansen varslet torsdag kveld at hun vil gå av, ettersom hun antar at hun er en av personene som er under politietterforskning i pendlerboligsakene.

– Oppryddingen må nå fortsette. Også det er avgjørende for folks tillit til de folkevalgte. Det er bra at partiene nå er enige om at sakene skal gjennomgås og at regelverket for pendlerboliger skal vurderes på nytt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.