– Hvis dette skjer, får vi ytringsfrihet på linje med Nord-Korea, sier Asbjørn Wikestad.

Han ledet i 43 år fagforeningen som i 2015 endret navn til Junit. Organisasjonen het tidligere Luftfartens Funksjonærforening (LFF).

Mandag måtte pensjonisten møte i Oslo tingrett – etter å ha blitt dratt for retten av organisasjonen han selv ledet inntil 2015. Bakgrunnen er en Facebook-gruppe hvor Wikestad fremmer krass kritikk mot dagens ledelse.

I retten avviste Wikestad fullstendig kravet fra dagens Junit-leder Torild Mjelstad og hennes advokat Fredrik Lund Skyberg om å gi fra seg kontroll over Facebook-gruppen.

Mener påstander er falske

Mjelstad mente Wikestads skarpe kritikk av Junits arbeid og økonomi fremført i en Facebook-gruppe kalt Junitvenner hadde påført foreningen stor skade. At den ble fremført av en tidligere mangeårig leder av samme forening, skapte kraftig forvirring hos medlemmene.

Saken har også gitt fall i medlemstall, ifølge dagens ledelse.

– Vi måtte stadig drive brannslukking, og rykke ut for å dementere Wikestads påstander, sier Mjelstad.

Hun kalte flere av disse falske og stilte seg spørsmål om hva grunnen var til at Wikestad overhodet satte slike frem.

Junit har gått til retten med krav om en midlertidig forføyning slik at fagforeningen gis kontroll over Facebook-gruppen Junitvenner – som tirsdag ettermiddag hadde 251 medlemmer.

«Vanstyre og kunnskapsløshet»

Sist uke publiserte Wikestad blant annet et innlegg i Facebook-gruppen hvor han er kritisk til et salg av Junits lokaler i Dronningens gate i Oslo.

«Junit avvikles åpenbart og restene av den en gang så fine fagforeningen kommer til å flytte inn i noen kjellerlokaler på Gardermoen. Kampfondet ble forvaltet som en gullklump (...)», skriver Wikestad.

Han skriver videre at det som ble bygget opp gjennom en årrekke er blitt «rasert» gjennom «vanstyre og kunnskapsløshet» siden 2015 – som var tidspunktet da han gikk av.

Junit. Skjermdump fra Facebook-siden Junitvenner, hvor den tidligere fagforeningslederen Asbjørn Wikestad kritiserer fagforeningen.
Junit. Skjermdump fra Facebook-siden Junitvenner, hvor den tidligere fagforeningslederen Asbjørn Wikestad kritiserer fagforeningen. (Foto: Skjemdump, Facebook)

«Det er f..... meg til å gråte av», avslutter Wikestad innlegget.

Skittentøyvask

Asbjørn Wikestad ledet altså Luftfartens Funksjonærforening (LFF) i 43 år frem til han ble pensjonist i 2015. Samme år endret foreningen navn til Junit.

I retten mandag gjennomførte Wikestad og leder Mjelstad en bitter skittentøyvask med gjensidige påstander om foreningens forhold både i fortid og nå.

Wikestad mener dagens ledelse er i ferd med å kjøre en tidligere solid forening i grøften økonomisk, og at dagens ledelse mangler kompetanse om forhandlinger og fagforeningsvirksomhet.

Han spådde at Junit ville være insolvent om kort tid på grunn av fallende medlemstall og millionutlegg til en tapt avskjedssak.

«Opptrådte enerådig»

Leder Mjelstad og Junits advokat Fredrik Lund Skyberg tok til motmæle mot beskrivelsen av økonomien med fremlagte regnskaper. Mjelstad forklarte at Wikestad i sin lange lederperiode hadde opptrådt enerådig og hindret innsyn i foreningens forhold.

Hun sa ny ledelse hadde lagt mye arbeid ned i å få oversikt. Mens Wikestad var upopulær, hadde Junit nå et godt forhold til arbeidslivets parter, mente hun.

Junit-lederen mener det er Wikestad selv som gjennom sin Facebook-gruppe har skadet foreningen og bidratt til nedgang. Det ble også antydet at Wikestad var i ferd med å starte en konkurrerende fagforening med ham selv i en styrerolle. Wikestad avviste dette.

Varemerke

Junit brukte i hovedsak lovreglene om varemerkebeskyttelse som argument for å kreve såkalt midlertidig forføyning for å overta kontrollen med gruppen Junitvenner.

Ifølge advokat Skyberg er «Junit» og «Junitvenner» så likt at det er forvekslingsfare. Junit kunne da også påføres økonomisk skade. Han søkte å belegge at Asbjørn Wikestad hadde egne økonomiske interesser i saken gjennom eierskap i et to selskaper som har arrangert kurs- og konferansereiser for LFF/Junit til Ungarn.

Wikestad sa kursreisene ble arrangert billig på grunn av hans kontakter i landet, at oppgjør skjedde til selvkost og at han selv hadde en avtale om å få 240 kroner per time for forberedelsene.

Ekslederen kalte det «absurd» om retten skulle finne å gripe inn overfor hans Facebook-gruppe og det han mener er en fri og åpen diskusjon om fagforeningspolitikk:

– Det blir som om du er misfornøyd med noe som skrives i Aftenposten og deretter krever at Dagbladet skal overta redaktøransvaret, sier han.

Junits advokat Skyberg leverte omkostningsoppgave på kr 114.900 kroner etter rettsmøtet mandag. Wikestad, som ikke møtte med egen advokat, ba om 5000 kroner for tidligere mottatte råd.

Administrator Helge Johannessen sier han håper på å kunne komme med rettens kjennelse innen 14 dager.(Vilkår)

Dette ser de store bedriftene etter hos gründere
Espen Wiik fra Orkla Ventures røper hva de store bedriftene ser etter i første møte med en startup.
02:04
Publisert: