EØS-saken har dominert det fem dager lange landsmøtet i LOs største forbund i privat sektor. Sist søndag satte Fellesforbundet av en lang debattdag til Norges forhold til internasjonale avtaler og hvordan EØS-reglene påvirker norsk arbeidsliv.

Enkelt sagt har en fløy lagt størst vekt på å beholde EØS-avtalen for å sikre markedsadgangen for norsk eksportindustri. På motsatt side mener EØS-motstanderne i forbundet at EØS-avtalen har bidratt til å legge Norge åpent for utenlandsk arbeidskraft på dårligere vilkår og har svekket nasjonal kontroll over arbeidslivets regler.

På Fellesforbundets landsmøte for fire år siden manglet EØS-motstanderne bare tre stemmer for å sikre et negativt vedtak.

Utfallet denne gangen kunne påvirke EØS-debattene på neste LO-kongress og Ap-landsmøtet. Men både LO-lederen og Ap-leder Jonas Gahr Støre får mindre utfordringer enn de kunne fryktet når Fellesforbundet nå klarere enn før avviser den mest bastante EØS-motstanden.

Solid signal

– Avstemningen ble mindre tett enn jeg hadde ventet, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Han var tilfreds med at majoriteten med 82 stemmers overvekt gikk inn for «åpen» utredning av mulighetene innenfor EØS – og samtidig av hva som eventuelt kunne være alternativer til denne avtalen for Norge.

Mindretallet fikk 218 stemmer for å gjennomføre tilsvarende gjennomgåelse, men med uttalt mål at «utredningene settes i gang med sikte på å si opp EØS-avtalen.

LO-leder Hans Christian Gabrielsen var onsdag også tilfreds med EØS-avstemningen i LOs største forbund i privat sektor.

– Og med at resultatet ble såpass klart, sier han.

Samtidig mener Gabrielsen at Fellesforbundet nå gir et kraftig signal til politikere og bedrifter:

– Regjeringen og arbeidsgiverne må bli mye flinkere enn nå til å utnytte det handlingsrommet som finnes for å bekjempe sosial dumping. Det er nødvendig for å opprettholde dagens store oppslutning om EØS-avtalen i befolkningen, sier LO-lederen.

Misfornøyd tapende part

Boye Ullmann, delegat fra Oslo og mangeårig EØS-motstander, var skuffet over nederlaget på landsmøtet. Det sved ekstra at tap med tre stemmer i EØS-avstemning for fire år siden økte til 82 nå.

– Regjering og ledelse har kjørte et motstøt, og satset på å underbygge myten om at vi er avhengige av EØS for å få solgt varene våre. At avtalen medfører at vi må innrette oss etter 12.500 EU-direktiver, nådde ikke opp, sier Ullmann.

Tirsdag forsøkte en egen redaksjonskomité å sette sammen en justert EØS-uttalelse som kunne ta hensyn til begge sider.

– Jeg mener det er styrken i vårt forbund at vi forsøker å skrive oss sammen, sa gjenvalgt forbundsleder Jørn Eggum et halvt døgn før EØS-avstemningen.

Forslaget til «revidert uttalelse om Norges tilslutning til EU/EØS» som ble lagt på delegatenes bord onsdag morgen kom likevel med en flertalls- og en mindretallsanbefaling. Uttalelsen ble til slutt på åtte trykksider i 24 punkter.

Flertallet – som altså vant frem – anbefalte at Fellesforbundet krever en offentlig utredning som avklarer nærmere hvordan organisert arbeidsliv og tiltak mot sosial dumping kan styrkes innenfor EØS-avtalen.

Alternativer til EØS skal vurderes, men samtidig understreker flere punkter behovet for å beholde markedsadgang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.