Forrige søndag ble det kjent at forsker, filosof og Høyre-medlem Henrik Syse (51) skal lede utvalget som skal evaluere Høyres håndtering av varslingssakene som har kommet den siste tiden.

Nå er det klart at fire Høyre-politikere skal sitte i utvalget han skal lede:

  • Margunn Ebbesen
  • Beate Heieren Hundhammer
  • Marit Berger Røsland, tidligere statsråd
  • Trond Hole, tidligere generalsekretær

Høyre har til sammen fått 25 varsler om seksuell trakassering. Under pressekonferansen forrige søndag, ble mandatet til utvalget beskrevet slik:

«Det settes ned en et hurtigarbeidende utvalg som skal evaluere partiets håndtering av varslingssakene som er kommet den siste tiden. Utvalget skal også undersøke hvorfor ikke varslingsrutinene fungerte bedre, revidere og foreslå endringer i partiets etiske retningslinjer, og sørge for nødvendige arbeidsrutiner og klargjøring av ansvar i alle deler av organisasjonen for å forhindre slike hendelser i fremtiden.»(Vilkår)

Eva Grinde: – Giskes advokater kunne hatt et poeng hvis det stemte at han ikke kom til orde
Arbeiderpartiet har hatt en grundig prossess, og konkludert med seksuell trakasering. Det kommer ikke Giske unna, sier DNs kommentator Eva Grinde.
01:36
Publisert: