Som storleverandør av it-løsninger til offentlig sektor gjennom mange år opplevde Torstein Harildstad mye frustrasjon over måten det offentlige satt på hver sin tue og ba om sin egen spesialtilpassede løsning.

– Jeg tør ikke regne på hva dette koster, sier Harildstad.

Han har en lang karriere i it-bransjen og var toppsjef i Software Innovation fra 2012 til han sluttet 12. mai i år. Nå føler han et behov for å belyse det han opplevde som et pengesløseri, som holder tilbake utviklingen av gode offentlige nettjenester, og han har skrevet en kronikk om dette i DN.

Han påpeker at spesialløsninger er dyre å lage, og enda dyrere å holde oppdatert. Dermed sier han 80 prosent av it-pengene typisk slukes av vedlikehold, ikke nyskaping og fremdrift. Konsekvensen mener han er at folk får digitale tjenester fra det offentlige som slett ikke klarer å holde følge med utviklingen i de private nettjenestene de er vant til.

– Hva som er mulig å få til er formidabelt, men da må vi ta i bruk den nye teknologien, ikke bruke pengene på gamle løsninger, sier han.

Dyr spesialtilpassing

Harildstad mener en grunn til sløseriet er at så mange av landets kommuner og offentlige virksomheter sitter og spesifiserer hva slags it-systemer de skal kjøpe på egen hånd. Han ønsker at staten tar ansvar for å sertifisere et utvalg løsninger.

– Hva med kommunalt selvstyre?

– Jeg har ingen problemer med det, men jeg forstår ikke hvorfor hver kommune skal drive anskaffelsesprosess for samme løsningen som naboen, sier han, og påpeker at enkelte kommuner faktisk samarbeider og oppnår store besparelser.

Han mener også gigantiske statlige it-skandaler kunne vært unngått ved større bruk av standardløsninger, fremfor spesiallagde systemer etter detaljerte kravspesifikasjoner. Dessuten mener han løsninger på de samme problemene ofte utvikles mange ganger i ulike statlige etater – til milliardkostnader.

«Fra drift til innovasjon»

Harildstad opplever dessuten at de innovative løsningene ofte ikke premieres i anbudsprosesser. Tvert imot kan en annerledes løsning bli kastet ut av konkurransen, fordi den ikke kan sammenlignes med alternativene.

– Man er så ivrig på å fortelle i detalj hvordan noe skal gjøres at de ideene som finnes i leverandørindustrien ikke kommer til uttrykk. Det kan være de som jobber med teknologi hver dag også har ideer, ikke bare staten. Går du til Startup Lab finner du eksempler på helt andre løsninger enn de tradisjonelle, sier han.

– Som it-leverandør, er det ikke greit at det offentlige skaffer masse ekstraarbeid?

– Jeg tror it-budsjettene skal beholdes, men det hadde vært sabla moro å levere digitalisering og helseløsninger istedenfor å jobbe med å holde lysene på. Vi må vri innsatsen bort fra drift og over til innovasjon og digitalisering, sier han.

«Foreldet kritikk»

Harildstad mener Jan Tore Sanners (H) nye digitale agenda ligner tidligere planer tilbake til Bondevik-regjeringen. Han mener det er mange gode tanker, men lite handling og for svak og fragmentert ledelse.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier han forstår frustrasjonen og deler synet på at samarbeid vil gi store besparelser.

– Kommunene kan frigjøre opp mot 400 millioner hvert år ved å slå seg sammen eller samarbeide, sier han, med henvisning til rapporten «Kommunale IKT-tjenester – muligheter for mer effektiv drift».

Men han mener kritikken av manglende lederskap og fremskritt er foreldet med tre-fire år, og påpeker blant annet at han nylig la frem en plan sammen med KS, for hvordan staten nå skal ta mer ansvar for digitalisering av tjenester som går på tvers av stat og kommune – for eksempel helsetjenestene. Helt nye verktøy i ikt-politikken, både på styring, finansiering og gjennomføring av prosjekter, skal gi bedre kvalitet på tjenester og en mer effektiv offentlig sektor.

Kommunalminister Jan Tore Sanner.
Kommunalminister Jan Tore Sanner. (Foto: Mikaela Berg)
Rett i hånden

Sanner sier dessuten at regjeringen har en ny strategi for bruk av skytjenester, samt at de statlige it-prosjektene nå skal deles opp i mindre prosjekter, der det er større sjanse for å finne passende standardløsninger istedenfor å måtte spesiallage noe nytt. Han mener at de åpner for mer smarte løsningsinnspill fra it-leverandørene.

– Vi er veldig tydelige på at det offentlige ikke skal gjøre det markedet kan gjøre bedre og mer effektivt. Vi legger opp til innovasjonspartnerskap med markedsaktører, som er et nytt og viktig verktøy som kan gi mer fleksible og nyskapende anskaffelser, sier han.

Målet er å bli best blant landene i Europa på digitalisering, og å holde følge med de private nettjenestene folk bruker til daglig, sier Sanner.

– Når folk er vant til å få private tjenester levert rett i hånden, så må det offentlige tilpasse seg dette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.