Finansdepartementet: Kommunene vil miste 8,67 milliarder hvis alle kutter formuesskatten som Bø

Finansminister Jan Tore Sanner forventer at kommuner som setter ned formuesskatten har vurdert om de kan bære det økonomiske tapet.

Publisert: Oppdatert:

Finansminister Jan Tore Sanner anslår det samlede provenytapet for kommunene til rundt 8,67 milliarder kroner hvis den kommunale delen av formuesskatten blir redusert til 0,2 prosent i hele landet.
Finansminister Jan Tore Sanner anslår det samlede provenytapet for kommunene til rundt 8,67 milliarder kroner hvis den kommunale delen av formuesskatten blir redusert til 0,2 prosent i hele landet. (Foto: Terje Bendiksby)