– Jeg går ut ifra at finansministeren ikke vil bestride at notater med påtegninger i noen tilfeller gir en helt annen, ja til dels stikk motsatt, mening enn det som sto i originaldokumentet, sier kontrollkomiteens leder Dag Terje Andersen (Ap) under onsdagens kontrollhøring.

Han sikter til at Finansdepartementet i januar gjorde påtegninger på tre notater fra sentrale møter med tidligere SSB-sjef Christine Meyer. På disse møtene skal hun ha blitt advart mot å gjøre endringene som kostet henne jobben, ifølge finansminister Siv Jensen. Dette bestrider Meyer. Derfor har kontrollkomiteen, som undersøker saken, jobbet hardt for å få notater fra møtene.

Da Sivilombudsmannen skulle vurdere hemmeligholdet av notatene i januar, ble det gjort påtegnelser på dem. Ifølge Andersen er notatet fra møtet 19. september 2017 et hvor det er «stikk motsatt mening» etter påtegnelsene.

– Nå sier altså statsråden at det bare er påtegninger og forklaringer, i noen tilfeller er det altså stikk motsatt mening, sier han.

Våkne medarbeidere oppdaget

Før Andersen uttalte seg, sa Jensen at påtegnelsene kun var forklaringer som rettet opp mangler i notatene.

– De håndskrevne merknader skulle hjelpe å se hvor unøyaktigheten var, sa hun.

Ifølge Jensen var ikke påtegnelsene i dokumentene i brevet til Sivilombudsmannen datert. Dette ble imidlertid oppdaget av «våkne medarbeidere», og deretter meldt fra til ombudsmannen seks dager senere. Hun ble spurt om hvem de våkne medarbeiderne var, men svarte ikke på spørsmålet.

Finansministeren understreket at endringene i dokumentene skulle ha blitt datert, men støttet ellers påtegnelsene på dokumentene.

Jensen: Mitt ansvar

Jensen fortalte under høringen at det var ekspedisjonssjef Amund Holmsen som laget påtegnelsene. Komiteens leder Andersen spurte gjentatte ganger om Jensen var kjent med endringene som ble gjort.

– Alt som skjer i Finansdepartementet er mitt ansvar, svarte finansministeren.

Hun nektet å svare på om hun kjente til redigeringen, men understreket at hun støttet den.

Møkk lei

Hverken Høyre eller Fremskrittspartiet hadde oppfølgingsspørsmål etter Andersens innledning. De mente at finansministeren da hadde svart godt for seg.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes er derimot svært kritisk etter høringen.

– Nå skal jeg vokte mine ord, men jeg må si at jeg begynner å bli møkk lei av at vi blir servert såpass mye hullete forklaringer og påstander som vi ikke klarer å finne dokumentasjon på, sier Fylkesnes.

Han ønsker mistillit mot finansministeren, men vil se om han får med seg flere medlemmer av komiteen.

Finansminister Siv Jensen avviste igjen at departementet har manipulert dokumentene.

– Jeg er uenig i det, sier hun.

Komiteens leder, Dag Terje Andersen, gjentok etter høringen at han mener endringene departementet har gjort endrer meningsinnholdet i et av dokumentene. Han skal nå fortsette arbeidet med komiteens innstilling i saken, som sannsynligvis blir utsatt til senere i mars. (Vilkår)

Eiendomsinvestor Christian Ringnes forteller om sin første forretningsidé og hvorfor han ble anbefalt å starte begravelsesbyrå
02:56
Publisert: