Nå vil Stortinget til bunns i saken og skal ha nok en kontrollhøring. Et flertall i komiteen ønsker ny høring, mens Høyre og Fremskrittspartiet er imot.

– Vi er kommet i en situasjon hvor Finansdepartementet har justert på sakspapirer som har gått til Sivilombudsmannen lenge etter at sakspapirene var ferdig, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Dermed må altså finansministeren møte til ny høring. Det er også aktuelt for ekspedisjonssjef Amund Holmsen å komme, siden han har signert brevene.

– Det er det grunn til å stille spørsmål ved, sier komiteens leder, Dag Terje Andersen (Ap), som mener at endringen er «midt i kjernen» av SSB-saken.

Komiteen skal konkludere i saken i mars.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i Finansdepartementet opplyser at departementet ennå ikke har mottatt noe informasjon, men stiller hvis det blir høring.

– Vi har vært med på denne prosessen hele veien og støttet alle spørsmål som er stilt, men det er helt unødvendig å be om en ny høring for å få svar på noe som er forklart fullt ut i følgebrev, sier Mazyar Keshvari (Frp), som er kritisk til ny høring.

Viktige notater

Striden som førte til at Christine Meyer i fjor måtte gå av som sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB), er dermed langt fra over. Meyer gikk av i november etter en betent konflikt med finansminister Jensen om endringer hun ønsket å gjøre i byrået.

De to strides om hvorvidt Meyer hadde støtte fra Finansdepartementet for endringene. Ifølge finansministeren ble Meyer advart flere ganger, blant annet i møter i januar og i september 2017. Dette bestrider den tidligere SSB-sjefen.

Notatene fra disse møtene har vekket stor interesse, men er ikke blitt offentliggjort. I forrige uke ble de sendt til Stortinget.

– Det er ingenting her som styrker Siv Jensens forklaring, sa stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV) da.

Redigerte notatene

Sivilombudsmannens vurdering av hemmeligholdet gjorde at Stortinget fikk notatene. Ombudsmannen aksepterte å ikke gi notatene til pressen, men konkluderte i januar med at de er saksdokumenter som Stortinget skal få tilsendt.

Nå viser det seg altså at Finansdepartementet redigerte notatene to dager før de ble sendt til Sivilombudsmannen. Notatene ble sendt 10. januar, mens departementet to dager tidligere la til «forklarende merknader». Sivilombudsmannen hadde da bedt om å «få oversendt en usladdet versjon av dokumentene».

Før Sivilombudsmannen skulle vurdere om sentrale notater i striden om SSB burde offentliggjøres, ble de redigert uten at departementet opplyste om det i første omgang.

I brevet blir det presisert at nedtegnelsene «ikke gir en dekkende oppsummering av møtene og hvordan de forløp, og ikke kan anses som ferdigstilte».

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen (til venstre) sammen med finansminister Siv Jensen og finansråd Hans Henrik Scheel under Stortingets åpne SSB-høring i januar.
Ekspedisjonssjef Amund Holmsen (til venstre) sammen med finansminister Siv Jensen og finansråd Hans Henrik Scheel under Stortingets åpne SSB-høring i januar. (Foto: Gorm K. Gaare)

Nevnte redigeringen senere

Endringene i notatene nevner departementet først i et nytt brev som er sendt til Sivilombudsmannen seks dager senere. Begge brevene er signert av ekspedisjonssjef Amund Holmsen.

«Finansdepartementet sendte svar 10. januar 2018, men vi ser nå at vedleggene og margsmerknadene på dokumentene trenger en nærmere forklaring,» står det.

«Margmerknadene i de oversendte notatene var ment som forklarende kommentarer fra økonomiavdelingen, påført i ettertid 8. januar 2018. For ordens skyld sender vi derfor over notatene uten margmerknader,» heter det videre.

Det tok dermed seks dager før Finansdepartementet opplyste Sivilombudsmannen om at dokumentene som var blitt sendt, var redigert kun to dager tidligere.

– Sivilombudsmannen har fått tilsendt notatene både med og uten forklarende merknader, og har ikke hatt innvendinger til dette. Ombudsmannen har gitt departementet medhold i at det er adgang til å unnta notatene fra offentligheten, skriver kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen i en epost til DN.

Sivilombudsmannen ønsker ikke å kommentere utover det som står i brevene til departementet.(Vilkår)

-I fremtiden tror jeg roboter vil ha sitt eget vinter OL, sier arrangør av robotkonkurranse.
I dag ble Robot Challenge arrangert i Sør Korea. Det er verdens første ski konkurranse for roboter.
01:07
Publisert: