SSB-dramaet toppet seg fredag. SSB-sjef Christine Meyer nektet å møte finansminister Siv Jensen til det avtalte møtet.

I formiddag skriver finansministeren via en pressemelding at hun meddeler Meyer skriftlig det hun hadde tenkt til å si:

«Meyer ønsket å ha med seg sin advokat inn i møtet med finansministeren. Det er ikke vanlig å ha med advokat i møte mellom finansministeren og etatsledere, og det ble derfor avholdt møte med Finansdepartementets embetsverk. Der ble det klart at Meyer ikke ønsket å møte finansministeren uten advokat. Følgelig ble det ikke avholdt noe møte mellom finansministeren og Meyer fredag morgen. Tilbakemeldingene finansministeren hadde planlagt å gi i møtet, vil bli meddelt Meyer skriftlig.»

Tok med advokat

Meyer kom ut fra departementet sammen med advokat Dag Steinfeld, som hun ønsket å ha med seg som rådgiver i møtet.

— Jeg kan si litt om det. Vi har en lov i Norge som også gjelder for politikere, også for Siv Jensen. Den regulerer hvordan man går frem. Da får man et varsel dersom man vurderes oppsagt. Så blir man invitert til et møte for å forsvare seg. Der har du rett til å ha med advokat. Hvis det var et slikt møte hun var invitert til i dag, så hadde hun en rett. Og i den grad hun ble nektet det, så var det et lovbrudd, sier advokat Dag Steinfeld.

Ifølge Steinfeld har han og Meyer vært i møte med den administrative ledelsen i Finansdepartementet. Grunnen var at finansministeren ikke aksepterte at Meyer hadde med seg en rådgiver til møtet.

— Ikke levert noen oppsigelse

Meyer skulle altså møte Jensen fredag, men det skjedde ikke.

— Jeg har i dag ikke valgt å ikke ta i mot invitasjonen fra finansministeren om å ha et møte. Jeg har hatt to møter med finansministeren. Jeg har gått alene. I de møtene så har finansråden vært tilstede med finansministeren, sier Christine Meyer og legger til:

— I dag fikk jeg invitasjon til et nytt møte. Samtidig har jeg lest i mediene at jeg i dag skulle trekke meg. Jeg har ikke levert noen oppsigelse og jeg har ikke mottatt noe varsel om oppsigelse, så jeg følte i dag for å ha med meg en rådgiver i møtet. Det ønsket ikke finansministeren, derfor ble det ikke noe møte, sier Meyer.(Vilkår)

Jensen ville ikke møte Meyer - fortsetter som SSB-sjef
Siv Jensen ønsket ikke å møte SSB-sjef Christine Meyer som planlagt fredag. Bakgrunnen er ifølge Meyer at hun hadde med seg advokat Dag Steinfeld. Samtidig avviser hun at hun går av som sjef i SSB.
01:47
Publisert: