Finanstilsynet legger onsdag formiddag frem andre utgave av Finansielt Utsyn for 2017.

– Det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet. Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst kan det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser. Bedrede vekstutsikter og fortsatt lav rente kan imidlertid på nytt stimulere boligprisene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding.

Finansdepartementet strammet inn boliglånsforskriften fra siste årsskifte, og etter dette har bankene strammet inn på sin utlånspraksis.

Finanstilsynets Boliglånsundersøkelse viser at både kravene om maksimal belåningsgrad og maksimal gjeldsgrad, det vil si at lån ikke skal overstige fem ganger brutto årsinntekt, virker bindende og begrensende for en del låntagere.

Finanstilsynets undersøkelse av bankenes utlånspraksis viser at andelen nye boliglån med en belåningsgrad på over 85 prosent har halvert seg i aldersgruppen under 30 år, fra over 25 prosent i 2016 til rundt 12 prosent i 2017.

Bratt boligprisfall

I oktober falt boligprisene i Oslo med 1,8 prosent sammenlignet med foregående måned. Dermed har boligprisene i hovedstaden falt med over ti prosent siden april. En Oslo-bolig som gikk for 3 millioner kroner i april, går nå for 2,7 millioner kroner, hvis den har fulgt den generelle prisutviklingen. Den nye boliglånsforskiften har fått mye av skylden for det kraftige prisfallet.

På landsbasis var imidlertid boligprisutviklingen i oktober sterkere enn det mange hadde fryktet. De nominelle boligprisene falt med 0,2 prosent i oktober, men justert for sesongvariasjoner viste tallene en liten prisoppgang.

Det samlede nominelle boligprisfallet på landsbasis har dermed vært på 4,5 prosent siden toppen i april.

Det er små Oslo-leiligheter på under 45 kvadratmeter som er blitt rammet hardest av nedturen i boligmarkedet. For disse leilighetene startet prisfallet allerede i januar og det gjennomsnittlige prisfallet var på 14,2 prosent ved utgangen av oktober.

Gjeldsbelastningen øker fortsatt

Finanstilsynet påpeker i sin rapport at omslaget i boligmarkedet til nå ikke har ført til lavere kredittvekst. Husholdningenes gjeldsbelastning har således økt ytterligere i 2017. Rentebelastningen til husholdningene er likevel lav på grunn av lav rente.

Norske låntagere har lenge foretrukket flytende renter på sine boliglån. Årets boliglånsundersøkelse viser at andelen nye lån med fast rente har falt ytterligere, og nå er så lav som 4 prosent. Det innebærer ifølge Finanstilsynet at norske husholdninger rammes raskt ved en renteoppgang, og dette kan få store negative virkninger i norsk økonomi.

De siste årene har veksten i forbrukslån vært svært høy. Forbrukslån utgjør fortsatt en liten andel av husholdningenes samlede gjeld, men den sterke veksten gir ifølge Finanstilsynet grunn til uro. Banker og finansieringsforetak markedsfører slike lån svært aktivt.

Finanstilsynet har innført retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån, som det forventes at finansforetakene etterlever senest fra og med fjerde kvartal i år. Tilsynet har den siste tiden også skjerpet kapitalkravene for forbrukslånsbanker.

Fall i nyboligsalget

Boligprisfallet har også rammet salget av nye boliger. På landsbasis har nyboligsalget falt med 21 prosent hittil i år, sammenlignet med 2016.

– Etter syv måneder med nedgang i salget, slår dette nå ut i igangsettingen av nye boliger, sa administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening til DN i midten av november.

Igangsettingen av boliger i oktober var 44 prosent lavere enn i oktober i fjor.

– Vi er bekymret over nedgangen vi nå opplever i igangsettingen av nye boliger. Boligbyggingen er en stor bransje som er viktig for norsk økonomi, sa Jæger.

I årets tredje kvartal ble det solgt 77 prosent færre nye boliger i Oslo enn i tilsvarende kvartal i 2016.

Gode tider, men risiko for omslag

Etter svak vekst i norsk fastlandsøkonomi siden oljeprisfallet i 2014, ser det nå ifølge Finanstilsynet ut til at konjunkturnedgangen er over.

Lave renter, svak krone og ekspansiv finans­politikk har bidratt til å øke veksttakten i fastlandsøkonomien. Arbeidsledigheten har gått ned.

Høye eiendomspriser og høy gjeldsbelastning i husholdningene gjør ifølge Finanstilsynet at norsk økonomi fortsatt er utsatt for et økonomisk omslag. Boligprisene og husholdningenes gjeldsbelastning er historisk høye, og også høye i internasjonale sammenligninger.

Bekymret for gjeldsveksten

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) deler Finanstilsynets bekymring for den høye gjeldsbelastningen i husholdningene.

- Fallet i boligprisene det siste året er en sunn korreksjon ned fra svært høye nivåer. Hovedutfordringene er å bringe gjeldsveksten ned til et bærekraftig nivå, og dermed bidra til en mer balansert utvikling i boligmarkedet, sier administrerende direktør Carl O. Geving i NEF i en pressemelding.

Han påpeker at en stor andel av husholdningene er svært sårbare for høy gjeld og høye boligpriser. Det viktigste nå er ifølge Geving å dempe den sterke gjeldsveksten, slik at husholdningene tåler en renteøkning på sikt, noe som vil være en stabiliserende faktor i boligmarkedet.(Vilkår)

DNs kommentator prøver klipp uten vask
DNs kommentator Bård Bjerkholt prøver klipp uten vask og kommenterer NHOs innspill om at frisørsalonger må tilby mulighet for hårvask.
01:17
Publisert: