Regjeringen har nedsatt et valglovutvalg som blant annet skal utrede spørsmålet om antall valgdistrikter. Om finnmarkingene har uflaks, blir de stående utenfor Stortinget etter valget om sju år, skriver Klassekampen.

Bakgrunnen for dette er ifølge avisen at Frp i sitt program slår fast at det er folketall, og ikke areal, som skal avgjøre representasjonen fra valgkretsene. Også Høyre-representanter har tidligere vært kritiske til at areal skal telle så mye. For eksempel var det i fjor 7.783 finnmarksvelgere bak hvert mandat, mens i Vestfold var tallet 19.990.

I dag har Finnmark fire distriktsmandater og et utjevningsmandat, men hvor mange plasser de vil ha etter sammenslåingen, er usikkert.

– Dette er jo et av argumentene for ikke å slå oss sammen med Troms. Stemmer fra Finnmark blir mindre tydelige og kanskje helt borte i Stortinget. Ingen vet. Kanskje blir det også flere fra Finnmark. Men matematikken er jo sånn at om Troms stemmer på sine, vil vi komme dårligere ut, sier Vassvik til Klassekampen.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: