– Dette er første gang på en generasjon at alle de tre fylkene i nord opplever fraflytting på samme tid. Nå må statsministeren ta ansvar og ta nye politiske grep, sier Vedum til NTB.

I et brev onsdag utfordrer han statsminister Erna Solberg (H) til å si hvilke tiltak hun vil sette i verk for å snu utviklingen.

– En statsminister ikke kan sitte stille og akseptere dagens utvikling. Regjeringen må komme med nye tiltak, og de må komme nå, mener Vedum.

Fraflytting

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at folketallet falt med 393 i Finnmark, 600 i Troms og 912 Nordland i fjor, og Nord-Norges andel av befolkningen er nå nede i 9 prosent. Troms og Finnmark er fra 1. januar slått sammen til ett fylke.

Nedgangen ville ha vært enda kraftigere om det ikke var for innvandring.

– Den største utflyttingsstrømmen går fra Troms og Finnmark. Deretter kommer Nordland og Sogn og Fjordane, sa seniorforsker Astri Syse i SSB til NTB da tallene ble presentert.

74 av de 87 nordnorske kommunene hadde nedgang i folketallet i løpet av fjoråret. I de fleste kommunene hvor befolkningen faller, skyldes det både utflytting og at det er færre fødsler enn dødsfall.

«Bevisst kuttet»

Vedum hevder flere av kommunene som nå rammes av fraflytting, er blitt utsatt for «bevisste politiske prioriteringer fra regjeringen».

– Dette gjelder blant annet flytting av Forsvarets helikoptre, nedleggingen av Andøya flystasjon og tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms, sier Sp-lederen.

Han mener det er politiske valg som avgjør hvordan Norge skal se ut i fremtiden.

«Regjeringen har bevisst kuttet i flere ordninger som er rettet mot vår nordligste landsdel, redusert og sentralisert offentlige tjenester og ført en avgiftspolitikk som rammer viktige tilbud for befolkningen,» skriver Vedum.

Helleland: Sitter ikke stille

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier den kommende nordområdemeldingen blir viktig for å få til en positiv utvikling i Nord-Norge.

– Hovedforklaringen på befolkningsnedgangen i Nord-Norge er ikke at flere flytter fra landsdelen nå enn før, men lavere innvandring og færre fødsler. Dette skyldes blant annet at innvandringen er kraftig redusert, sier hun til NTB.

Statsråden minner om at det i 2019 var 17.500 personer som flyttet til Nord-Norge fra andre deler av landet.

– Dette viser at landsdelen også er attraktiv å søke seg til. Så i motsetning til Vedum er jeg optimistisk på Nord-Norges vegne og alt det denne fantastiske landsdelen har å by, sier Helleland.

– Regjeringen sitter på ingen måte stille, men satser på viktige tiltak for Nord-Norge, som bedre veier, mindre skatter og avgifter, økt kompetanse og næringsutvikling. Vår politikk fører til flere arbeidsplasser. Det er viktig at folk har en jobb å gå til også i Nord-Norge.

(©NTB)(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.