– Gode gud, hun snakker om total krig eller kjernefysisk katastrofe, sier de. Nei, det jeg snakker om er at vi akkurat som første og annen verdenskrig nå ser en konflikt mellom stormakter med globale følger. Så ja, tredje verdenskrig er her allerede.