– Vi tok til orde for at de burde rives så fort dommen falt. Hver dag som går uten at dommen tas til følge, er en ny dag Norge bryter menneskerettighetene, sier Kristoffer Robin Haug i Miljøpartiet De Grønne (MDG) til NTB.

Samiske aktivister ledet tirsdag på sjette dagen an i protestene mot at det nå er gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige, uten avbøtende tiltak.

Vedtaket om konsesjon til utbygging av vindkraftanleggene Storheia og Roan er ugyldig. Utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, ifølge Høyesterett.

– Dommen slår fast at samenes menneskerettigheter brytes som følge av utbyggingen. Da mener vi at vindkraftanleggene må bort og området tilbakeføres til naturen, sier energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken i SV, til NTB.

Rødt vil rive

Han mener det reelt sett ikke er noe alternativ til å rive vindmøllene, og hevder det er forsøkt å finne avbøtende tiltak «i det vide og brede tidligere» – uten at man klarte å unngå menneskerettighetsbrudd.

– Det regjeringen må sette i gang nå, er en utredning om hvordan turbinene kan rives og området tilbakeføres til naturen, sier han.

SV – regjeringens fremste samarbeidspartner og foretrukne budsjettkamerat – har allerede varslet at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil bli kalt inn til Stortinget og avkrevd en redegjørelse om hva regjeringen foretar seg.

Rødt mener at den eneste logiske konsekvensen av høyesterettsdommen er å rive turbinene som hindrer reinbeite:

– De må ta ned turbinene. De har hatt over 500 dager på seg til å gjøre dette, sier stortingsrepresentant Sofie Marhaug for Rødt.

Regjeringen vi fortsette

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) vil ha et nytt forvaltningsvedtak, slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen. Departementet sendte et utkast til utredningsprogram til Sametinget og reindriften i september fjor, rundt elleve måneder etter at Høyesterett avsa sin dom, og venter fortsatt på et grunnlag å konkludere på, ifølge statsråden.

– Vi må ha et utredningsprogram på plass, og det har vi forsøkt å få til sammen med Sametinget og reindriftsnæringen. Det har vært vanskelig og tatt tid. Nå skal jeg møte sametingspresidenten på torsdag for å ha nye konsultasjoner med henne på politisk nivå, sa Aasland til NRK mandag.

Det har praktisk talt hele veien siden Høyesteretts avgjørelse vært tydelig at regjeringen først og fremst ønsker en løsning som ikke innebærer at vindmøllene på Fosen rives: «Målet for prosessen i departementet å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas», skrev Aasland i fjor sommer i et brev til Sametinget.

Høyre: Ikke avgjort

Høyesterett mener ingenting om hva som skal skje med vindkraftparkene og turbinene, noe som åpner for at de kan bli stående så lenge de ikke krenker urfolksrettigheter, poengterer energipolitisk talsperson Nikolai Astrup i Høyre. Hverken Høyre eller Fremskrittspartiet har noen sterke meninger om saken.

KrF åpner for riving, men er først og fremst frustrert over at prosessen går tregt.

– De må se på hva som er mulig. Det kan være riving. KrF er beredt til det, men det er regjeringens jobb å finne en løsning. Det forventer vi at den gjør. Det er uholdbart at det har tatt så lang tid, sier energipolitisk talsperson Kjell-Ingolf Ropstad i Kristelig Folkeparti.

Han understreker at det er avgjørende at ugyldig vedtak ikke fattes igjen i denne saken.

– Anlegget kan ikke tillates å fortsette driften som om ingenting har hendt, på en konsesjon som Høyesterett har kjent ugyldig. Derfor må driften på hele eller deler av anlegget stanses inntil det er avklart hvor stor del av vindkraftanlegget som må tas ned, sier stortingsrepresentant Ola Elvestuen for Venstre.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.