– Til nå er det ikke alvorlige konsekvenser av flyambulanseproblemene. Men det er en alvorlig situasjon som er oppstått, sa helseminister Bent Høie (H) i en redegjørelse for Stortinget om den omstridte saken tirsdag.

Han viste til at det både er innleid ekstra fly og mobilisert helikoptre fra Forsvaret for å opprettholde forsvarlig nivå på akuttberedskapen.

En rekke ambulansefly har den siste tiden stått på bakken.

– Selv om situasjonen har vært krevende, har det til nå ikke fått alvorlige konsekvenser for liv og helse, sa Høie.

Men han sto fast på at anbudsprosessen og kontraktstildeling har gått riktig for seg, og minnet dessuten om at konkurranse om lufttransport av pasienter har pågått siden 1988.

Avviser

– Det er ingenting som tilsier at Babcock ikke kan levere tjenesten når deres kontrakt går i gang fra 2019. Babcock har flere fly og en simulator i produksjon, sier Høie.

Ifølge statsråden blir ambulansetjenesten bedre og gir mer for samfunnets midler etter anbudskonkurransen.

– Det blir raskere fly, bedre medisinsk utstyr og et jetfly som kan nå Svalbard.

Han la til at ingen ting tyder på at nå avgåtte styreleder Marianne Telle i Helse Nord har påvirket avgjørelsen om hvem som flyr flyambulanse.

Babcock kan hjelpe

Høie sa at dagens leverandør, Lufttransport, har tatt grep for å få flere piloter.

10–12 nye piloter vil være klar til tjeneste i juni/juli, ifølge Høie.

– Luftambulansetjenesten har sett på muligheten for å leie inn eksterne fly, herunder muligheten for at Babcock kan overta ansvaret for enkelte baser før 1. juli neste år. Dette hvis Lufttransport ikke evner å levere tilstrekkelige tjenester ut deres avtaleperiode, sier Høie.

Foruten innleie av to helikoptre fra Forsvaret, er det leid inn et ekstra fly fra Babcock. Helseministeren opplyste også at Babcock ved behov vil kunne tilby et jetfly for oppdrag i Norge fra neste uke.

Redegjørelsen blir nå sendt til Stortingets helse- og omsorgskomité. Etter behandling der blir det debatt i stortingssalen om én til to uker.

Kritikk

Opposisjonspartiene Ap og Sp har særlig gått ut med skarp kritikk av svekket beredskap og angivelige utsikter til store problemer når Babcock overtar ansvaret i 2019.

– Anbudet skulle aldri vært lyst ut. Kontrakten bør annulleres, sa Sps Kjersti Toppe i en kort replikkrunde tirsdag.

Hun sa hun mangler tillit til en statsråd som bare snakker om at formaliteter i anbudsutlysning og kontrakt er i orden.

– Han har ansvar for pasientsikkerheten, sa hun.

– Jeg hadde forventet at helseministeren holdt fast på sikkerheten for pasientene. Allerede det såkalte Akuttutvalget fra 2013 utfordret til å velge modeller med mindre risiko. Faglige råd ble ikke lyttet til, sa Aps Ingvild Kjerkol i stortingssalen.

Opposisjonen etterlyste også unisont at det burde vært innført krav om virksomhetsoverdragelse i konkurransen i den kontrakten Babcock vant i fjor.

– Dette har ikke vært krav i de fire anbudsrundene som tidligere har vært på dette området, sa Høie.

Advarer mot annullering

Helseministeren tok for seg forslagene om at avtalen med Babcock som skal tre i kraft neste sommer annulleres.

– Enhver kontrakt kan naturligvis avsluttes, men det vil gi store økonomiske konsekvenser for helsetjenesten, sa han.

Høie viste også til at det ikke bare er påløpte kostnader man blir erstatningspliktig for, men også fremtidige inntekter.

– En forlengelse av dagens avtale med Lufttransport uten ny anbudsrunde, vil i utgangspunktet være ulovlig. Jeg vil sterkt advare mot at vi kommer i en slik situasjon, sier Høie.

Kritikerne har underveis hatt minst tre hovedinnvendinger. Flere har ment at denne typen helsetjeneste ikke egner seg for anbudsutsettelse overhodet, eventuelt at kontrakten med dagens operatør Lufttransport burde forlenges. Risikoen for vansker med å rekruttere nye, kompetente flyvere, har vært en annen.

Habilitet

Habiliteten til styreleder Telle i Helse Nord har også vært tema underveis. Telle leder et rekrutteringsselskap som hadde avtale med ny flyambulanseoperatør Babcock om bistand til å skaffe personell.

Hun bestred i starten inhabilitet fordi hun hverken hadde innsyn eller påvirkning på valg av flyselskap som skulle få ny kontrakt. Helse Nord støttet synet – også fordi valget av tilbyder ble gjort av fire helseforetak i fellesskap med det egne statlige Luftambulansetjenester HF som utøvende.

Telle erklært seg senere inhabil, og avtalen mellom hennes selskap og Babcock er avviklet. Mandag valgte også Telle å trekke seg som styreleder i Helse Nord. Senere samme dag meldte NRK at Telle samtidig som hun var styreleder i Helse Nord solgte tjenester til foretak i helseregionen.(Vilkår)

Kjetil Wiedswang forklarer hvorfor Israel jubler og Palestinerne raser
Slik forklarer DNs Kjetil Wiedswang hvorfor det å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem skaper konflikt.
01:11
Publisert: