SV fremmet et ekstra forslag direkte rettet mot helseminister Bent Høie (HJ) før torsdagens behandling av problemene i flyambulansetjenesten i Stortinget.

«Stortinget mener statsråd Bent Høies mangel på handling for å forhindre og løse krisen i ambulanseflytjenesten er sterkt kritikkverdig» lyder forslaget fra Sosialistisk Venstrepartis Sheida Sangtarash.

Dette er et opplegg til et såkalt daddelvedtak – den aller sterkeste kritikken Stortinget kan rette mot en statsråd uten å kreve at han eller hun må gå av.

Avviser

Men hverken regjeringens støtteparti KrF eller de største opposisjonspartiene stiller seg bak SV-kritikken.

– Vi støtter ikke et daddelvedtak, sier KrFs Olaug Bollestad, saksordfører for luftambulanse-saken.

Ap og Sp sier også nei – men tar forbehold om at det kan komme nye runder etter nærmere granskning av juridiske sider av anbudsprosess og kontraktstildeling.

– Vi støtter ikke daddelvedtaket. Det endrer ikke situasjonen å legge til et ekstra adjektiv i en kritikk som allerede er tydelig, sier Aps Ingvild Kjerkol.

Men hun mener det snarere kan bli tale om et mistillitsforslag enn et daddelvedtak på et senere tidspunkt dersom statsråden ikke klarer å rette opp i situasjonen.

Sps helsepolitiker Kjersti Toppe bekrefter også at de sier nei til SV, og at det holder med den mildere kritikk som allerede foreligger fra Stortingets helsekomité.

– Men vi er klare for sterkere kritikk senere dersom dette blir nødvendig, sier Toppe.

Få på plass

Stortingsflertallet pålegger i stedet statsråd Høie i få orden på flytjenesten – i langt rundere ord.

Statsråden skal «sikre forsvarlig drift og vedlikehold av luftambulansene ved den enkelte base» og sørge for forutsigbar og stabil drift, lyder pålegget. Men Høie får ikke detaljerte instrukser om hvordan målet skal oppnås.

I tillegg ber flertallet regjeringen utrede offentlig eller ideell drift av luftambulansetjenesten, og å komme tilbake til Stortinget med en sak om dette senere.

Ap, SV og Sp får heller ikke flertall for sitt krav om at regjeringen må sørge for såkalt virksomhetsoverdragelse i denne ambulansetjenesten. I så fall skulle piloter fra anbudstaper Lufttransport sikres jobb på samme vilkår hos anbudsvinner Babcock etter at disse overtar flyambulansedriften i 2019.

Det er imidlertid stortingsflertall for å gi Høie instruks om å sikre at erfaring og kompetanse i dagens luftambulansetjeneste videreføres, melder NTB torsdag. Det kan skje enten gjennom forhandlinger med operatør, gjennom ny anbudsrunde med krav om virksomhetsoverdragelse eller på annen egnet måte, heter det i forslaget.(Vilkår)

Er du en gratis-surfer? Det kan koste deg dyrt.
Dette må du passe deg for om du surfer på åpne nett.
04:09
Publisert: