Norges kandidatur til en fast plass i FNs sikkerhetsråd i perioden 2021–2022 ble annonsert allerede i 2007. Elleve år senere, i juni i år, innledet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og kronprins Haakon starten på Norges formelle valgkamp ved FN-bygningen i New York.

I et notat fra Utenriksdepartementet (UD) kommer det frem at Norge vurderer å arrangere en klimakonferanse tidlig i 2020, og at det skal være en arena for å fronte kandidaturet under innspurten i valget til FNs sikkerhetsråd.

Under valgkampstarten i juni sa utenriksminister Søreide at sikkerhetsrådet står i en mer krevende situasjon enn tidligere.

– De politiske spenningene er mye sterkere. Det er vanskeligere å få enighet. Ofte lammes rådet, det viktigste eksempelet er vel Syria, sa statsråden til NTB.

Vil gå foran på klima

Kampen om stemmene er for lengst i gang. I et notat fra UD i vår, der departementet diskuterer et prosjekt som skal kartlegge hvordan klimaendringene påvirker Norges sikkerhet, påpekes det at klimatrusselen vil forsterkes av allerede eksisterende utfordringer og at det «er grunn til å tro at klimaendringer og klimapolitikk vil kunne føre til varige endringer av makt, status og innflytelse i det internasjonale systemet, samt endring i den økonomiske maktbalansen i verden».

Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Nato og FN blir nevnt som arenaer å løfte frem klimasaken på internasjonalt. Her kommer også valgkampen til en plass i Sikkerhetsrådet (SR) inn.

«Det vurderes om Norge skal ta initiativ til å holde en internasjonal konferanse om klima, sikkerhet og forebygging av risiko, tentativt mars 2020. Dette vil kunne bli en arena til å løfte spørsmålet internasjonalt samt profilere Norge på en positiv måte på et «soft» (relativt) sikkerhetsområde i innspurten til SR-valget», står det i notatet.

UD skriver i en epost til DN at kandidaturet er en «høyt prioritert utenrikspolitisk satsing», men at saken om klimakonferansen foreløpig ikke er avgjort.

– Det er ikke tatt stilling til om Norge skal arrangere en konferanse som foreslått. Dette vil avklares på et senere tidspunkt. En offensiv utenrikspolitikk for klima og hav er høyt prioritert av regjeringen, uavhengig av sikkerhetsrådskandidaturet. Samtidig er klima og hav viktige satsingsområder som gir Norge positiv profil som en aktiv og ansvarlig partner i FN og multilateralt samarbeid, sier Kristin Enstad i UDs kommunikasjonsenhet.

Konsulenter og reiser

Ifølge notatet er det satt av midler til konsulentoppdrag i oppdraget med å kartlegge truslene fra klimaendringene. UD avviser at beløpet er tallfestet eller at konsulentoppdrag er bestilt, og at eventuelle oppdrag vil finansieres ut ifra forskningsavdelingens ordinære bevilgninger.

Derimot vil det bevilges penger til ordinær FN-valgkamp i form av reiseutgifter, arrangementer, utvikling av grafisk profil og kampanjemateriale for fremme av kandidaturet.

Per juli i år er det brukt i overkant av tre millioner kroner til dette over en toårsperiode. Budsjettet i 2019 og 2020 vil behandles i regulære budsjettprosesser, opplyser departementet.

Summen er noe under hva Søreide opplyste om pengebruken i april. På spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Frp) under en spørretime, svarte utenriksministeren at det er brukt om lag 5,2 millioner kroner.

87 millioner for bolig

Samtidig har lommeboken blitt åpnet til andre valgkamp-formål, eksempelvis i en ny bolig til den norske FN-ambassadøren til en verdi av 87 millioner kroner.

Årsaken var blant annet behovet for mer attraktive representasjonslokaler, noe som kan bli viktig i stemmesankingen.

– Det sosiale er viktig, og jeg kommer til å bruke mye tid på å trykke hender fremover, men dette er et arbeid som involverer hele utenrikstjenesten. Vår oppgave er derfor å minne både ambassadørene og den politiske ledelsen på å ta opp dette med alle de møter, sa ambassadør Tore Hattrem til VG i februar om jobben med å fremme det norske kandidaturet.

Selv får ikke Hattrem med seg hele valgkampen i New York. Han er blitt ansatt som ny utenriksråd etter Wegger Strømmen, som overtar som Norges ambassadør i London i januar neste år.

Annonseringen av Hattrems etterfølger i FN er ventet tidlig i høst.

Australia brukte 200 millioner

Selv om Norge skulle øke den finansielle innsatsen mot slutten av valgkampen, er det land som har bevilget vesentlig mer penger til valgkampformål tidligere.

Forut for valget i 2013 brukte Australia over 200 millioner kroner på sin valgkamp. Da fløy de blant annet inn 100 FN-ambassadører for å vise dem rundt i hjemlandet. Valgkampen endte i suksess.

Sverige, som fikk plass i sikkerhetsrådet i fjor, fikk også kritikk for pengebruken under valgkampen. Da ble det brukt 27 millioner kroner, der deler av summen også gikk til å fly inn FN-delegater. Reisene ble betalt med bistandspenger, skriver Bistandsaktuelt. (Vilkår)

– Når de kommer i land og lurer på hvor høyt over havet de er
Turistsjef i Geiranger Ove Skylstad forteller hva som kjennetegner bobilturisten og cruiseturisten.
02:06
Publisert: