– I toppledergruppen var vi 44 prosent kvinner i fjor. Alle i ledergruppen har lederansvar. Ulik lønn i ledergruppen skyldes ulikt stillingsinnhold og ansvar, for eksempel forvalteransvar og personalansvar, sier sjefjurist Christina Stray (49) i Folketrygdfondet.

Folketrygdfondet forvalter Statens pensjonsfond Norge.

Fondet forvalter 240 milliarder kroner og eier fem prosent av Oslo Børs. Folketrygdfondet er Oljefondets «lillesøster» i størrelse, men tar innersvingen på Oljefondet hva gjelder andelen kvinner i organisasjonen og lederstillinger.

Stray har sittet i ledergruppen siden 2009 og jobbet tidligere som sjef i prospekt- og transaksjonsavdelingen ved Oslo Børs.

Mindre i lønningsposen

I likhet med Oljefondet var kvinnelønnen 80 prosent av mannelønnen i Folketrygdfondet i fjor.

Dette nivået er dårligere enn landet for øvrig. I snitt tjener norske kvinner 86,1 prosent av menns lønn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå for 2016.

Hos Folketrygdfondet står det enda dårligere til på sjefsnivå – kvinnelige ledere tjener 74 prosent av mennenes lønn.

– Vi har ikke identifisert lønnsforskjeller hos oss mellom kvinner og menn som er relatert til kjønn. Lønnsforskjellene hos oss er knyttet til stillingsinnhold og det ansvaret den enkelte har, sier Stray.

Hun mener nøkkelen til å skru opp kvinnelønnen er å få dem inn i stillinger der de forvalter penger.

– Selv om vi har en høyere andel kvinner i lederposisjoner enn andre i bransjen, må vi fortsatt jobbe bevisst med dette. Det betyr at vi må gi kvinner muligheten til å gå inn i stillinger med forvalteransvar, sier Stray og legger til:

– Når vi rekrutterer, vil vi alltid se på den som er best egnet til stillingen. Men vi er også bevisste på at vi ønsker oss flere kvinner. Og vi har alltid fått inn mange dyktige kvinnelige søkere.

Bonus til alle

I Oljefondet fikk under halvparten av staben bonus i fjor. Blant disse var 16 prosent kvinner.

I Folketrygdfondet får alle ansatte bonus, unntatt administrerende direktør.

– Vi innførte bonus til alle i 2011, fordi vi ønsket å behandle ansatte likt. Opptjeningen avhenger selvsagt av hvordan du leverer på individuelle mål, hvor mye ansvar du har, også videre. Vår tidligere sjef, Olaug Svarva, var ikke en del av bonusordningen, sier Stray.

Kvinneandelen i Folketrygdfondet var 36 prosent i slutten av fjoråret.

Etter at Olaug Svarva sa opp jobben i fjor høst og ble midlertidig erstattet av en mann, er andelen kvinner i ledergruppen nede i 37,5 prosent.
Etter at Olaug Svarva sa opp jobben i fjor høst og ble midlertidig erstattet av en mann, er andelen kvinner i ledergruppen nede i 37,5 prosent. (Foto: Nicklas Knudsen)
---
---

– Ikke et godt signal

At menn tjener 20 prosent mer enn kvinner er ikke et helt ukjent problem for andre i finansnæringen.

Finansforbundet, som organiserer ansatte i bank, it og forsikring, sliter med det samme. Forbundet har et fåtall medlemmer i Oljefondet.

Gjennomsnittslønnen for kvinnelige ansatte i bank og forsikring var 79,9 prosent av menns lønn, ifølge tall fra Finansforbundet i 2017.

– Jeg klarer ikke å se noen gode forklaringer for hvorfor kvinner skal tjene 20 prosent mindre. Hvorfor er det alltid kvinnene som tjener minst? Det er besynderlig, sier Bente Espenes, nestleder i forbundet.

– Toppledelsen må gå foran og sette et mål om å ha en miks av kvinner og menn i ulike stillingskategorier. Det er jo ikke slik at det bare er menn som er kvalifisert til å sitte i en ledergruppe, legger Espenes til.

Kvinnene i toppledelsen i Oljefondet tjener cirka 60 prosent av det mennene i ledelsen tjener. Fondet har også store skjevheter kjønns- og lønnsmessig på lavere nivåer i organisasjonen, skrev DN tidligere denne uken.

– Oljefondet er en viktig aktør i Norge. At det finnes så store interne lønnsforskjeller i en ledergruppe, er ikke et godt signal å sende til kvinner som kunne tenke seg en jobb i Oljefondet, sier Espenes.

Presseansvarlig Marthe Skaar i NBIM (Norges Bank Investment Management) som forvalter Oljefondet, forklarte forskjellene slik tidligere i uken:

– Lønn er bestemt ut ifra stillingsinnholdet og selvsagt ikke kjønn.(Vilkår)

Se trailer: «You Were Never Really Here»
01:45
Publisert: