Buss- og jernbanefolks organisasjoner har reagert kraftig på at deres fribillettordninger får ny skatteplikt. At arbeidsgiverbetalt parkering forblir skattefri, øker misnøyen hos generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet (YTF). Han tror det først og fremst er sjefsskiftet som får gratis plass i p-hus.

– Det er ikke i orden at sjefene slipper unna mens bussjåfører må betale. Verdien på parkeringsfordeler burde dessuten være lett å beregne. Lettere enn å finne faktisk bruk og skatteverdi av fri reise på en buss som går sjelden i et utkantstrøk, sier YTFs Jensrud.

Uendret

Forskriften som strammer inn skatteplikten på private fordeler vunnet gjennom jobben trådte i kraft ved årsskiftet. Blant målene med de endrede reglene var større klarhet og likebehandling av ulike typer fordeler. Dessuten ble plikten til å innrapportere skattepliktige beløp flyttet fra den enkelte til arbeidsgiveren.

Regelen om at arbeidsgiverbetalt parkeringsplass er skattefri ble imidlertid ikke endret. Fordelen forblir uten skatt for dem som nyter godt av fordelen.

Det bekrefter seniorrådgiver Ernst Arne Larsen i Skattedirektoratet på DNs spørsmål. Betaler jobben elbillading, er dette også skattefritt.

Vrient

Slik forklarer etatens egen Skatte-ABC for 2018/19 hva som gjelder:

«Når arbeidsgiver stiller parkeringsplass ved arbeidsstedet til disposisjon for arbeidstager, skattlegges ikke dette i praksis. Dette gjelder selv om arbeidsgiver leier parkeringsplassen og selv om arbeidstageren ikke har behov for bil i arbeidet/yrket. Det samme gjelder ladestasjon til elbil som arbeidsgiver stiller til disposisjon for arbeidstager ved arbeidsstedet.»

Praksisen har eksistert minst siden Per-Kristian Foss var finansminister fra 2001 til 2005. I et svar i Stortinget begrunnet Foss den gang parkeringsfritaket med at det var umulig å skille skattemessig mellom gratisparkering uten markedsverdi i et utkantstrøk og hele skalaen opp til fri og arbeidsgiverbetalt plass i et dyrt p-hus i de større byene.

En rask granskning av de ulike selskapenes tilbud viser at en fast plass i et p-hus sentralt i Oslo, Bergen eller Trondheim nå koster fra 2000 kroner i måneden og betydelig oppover.

Overrasket

Jensrud i bussjåførenes Yrkestrafikkforbund er misfornøyd med ulik behandling av Tor og Loke. I tillegg er han overrasket:

– Det er overraskende at Siv Jensen og Frps Finansdepartement nå forsøker å etablere en ny millimeterrettferdighet uten hell – og med en masse byråkrati som følge. Jeg er jo vant til å høre Frp omtale seg selv som partiet til sterk nedsettelse av skatter og avgifter og mot unødvendig byråkrati. Det hadde kanskje vært lettere å forstå hvis det var mitt eget gamle parti som sto bak, sier Jensrud.

YTF-generalsekretær Trond Jensrud har tidligere vært stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Ikke ok. Generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet misliker det han mener er forskjellsbehandling av forskjellige fordeler i jobben.
Ikke ok. Generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet misliker det han mener er forskjellsbehandling av forskjellige fordeler i jobben.

– Går strømprisene høyere nå, tror jeg at jeg dropper elbil og går over til diesel
Hva vil skje med strømprisene hvis hele Norge går over til elbil?
01:40
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.