Regjeringens anslag på to milliarder kroner sparing i 2018 skal ifølge næringsministeren økes til tre milliarder inneværende år.

Det nye er at Røe Isaksen heretter skal se mer mot nettogevinsten. Flere regjeringer har i en rekke år skrytt av hvordan de har satset på avbyråkratisering og kostnadskutt for næringslivet. Det har vært sanering av rapporteringsplikt til det offentlig, lempeligere krav til aksjekapital og revisjon for småbedriftene, mer digitalisering og mye annet for å spare bedriftene for unødvendige utgifter.

Netto nytte

– Nå setter vi enda høyere og mer ambisiøse mål for oss selv, sier Røe Isaksen.

I tillegg til kalkyler over hva bedriftene sparer på ulike forenklingstiltak, lover han nemlig å se på nettoeffektene. Det skal beregnes hva nye pålegg og forskrifter gir av ekstraarbeid. Dette skal da gå til fradrag før det settes to streker under forenklingssummene.

Løftene er satt frem i den ferske regjeringsplattformen: Der står det at regjeringen skal «ha et mål om netto innsparinger for bedrifter som følge av avbyråkratisering».

Skal være spart to milliarder kroner i 2018

Nøyaktig tallfestet fra regjeringens side er det likevel bare et bruttomål som er satt opp hittil:

«Regjeringen vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler. Målet er å redusere kostnadene med 10 mrd. kroner i perioden 2017-2021», heter det i det andre løftet fra firepartiregjeringens nye dokument.

– Vi kan ikke bare hvile på det vi har oppnådd gjennom regjeringens år til nå. Vi må forbedre oss videre, sier Røe Isaksen.

Ifølge departementet er det altså spart to milliarder kroner i 2018, mens målet er tre milliarder til i løpet av 2019. Nå skal kostnader ved nye offentlige pålegg også tallfestes:

– Vi må regne på eventuelle byrder som pålegges næringslivet også. Da får vi et mest mulig korrekt bilde. Nøyaktig på hvilken måte vi skal legge dette frem, er ikke bestemt ennå. Naturligvis kan effektene være komplisert å beregne, men vi følger samme kvalitetskrav som til forenklingene, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

«På høy tid»

– Det er på høy tid at regjeringen nå lover å se på nettoeffektene for bedriftene. Vi har etterlyst dette overfor Næringsdepartementet i årevis, sier administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Administrerende direktør i Den norske Revisorforening, Per Hanstad, mener det store flertall av ledere i små og mellomstore bedrifter ikke opplever at byråkrati og offentlig rapportering er blitt enklere for dem.
Administrerende direktør i Den norske Revisorforening, Per Hanstad, mener det store flertall av ledere i små og mellomstore bedrifter ikke opplever at byråkrati og offentlig rapportering er blitt enklere for dem. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Hanstad og foreningen tviler på at det har vært noen nettogevinst overhode for næringslivet gjennom en rekke år hvor det har vært kunngjort statlige forenklingstiltak.

– Opinion har i oppdrag for oss hvert år i flere år spurt 800 ledere i små og mellomstore bedrifter om de opplever at byråkrati og offentlig rapportering er blitt enklere for dem. Det synes det store flertall ikke. En del mener belastningen er den samme. Det er bare en helt marginal andel som opplever situasjonen som forbedret, sier Hanstad.

– Men kommer det virkelig hele tiden mange nye påbud og regler som skaffer merarbeid?

– Ja, bare se på forskriften som gir nye regler for beregning og rapportering av fordeler som flybonus. Det er klart det blir mye arbeid, sier Per Hanseid.

Derfor setter han stor pris på regjeringens løfte om også å kalkulere «nedsiden» – kostnaden ved nye pålegg til norske bedrifter. At næringsminister Torbjørn Røe Isaksen mener beregningene blir kompliserte og ennå ikke har bestemt metode, legger revisorforeningens sjef ikke særlig vekt på.

– Dette kan vel ikke være så vanskelig. De kan vel bare bruke samme metode som de har lagt til grunn for å beregne innsparingene fra statlig forenkling, sier Per Hanstad.

Verdens bedriftsledere er blitt mer pessimistiske
01:27
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.