Utspillet kommer mens regjeringen er samlet i Hurdal for å gjøre opp om neste års statsbudsjett.

– Vi trenger kapital i bedriftene for å skape verdier og arbeidsplasser. Da er en beskatning av arbeidende kapital direkte negativt for at vi skal kunne videreutvikle bedriftene, sier Karl Inge Rekdal til NTB.

Han er leder av NHOs forum for små og mellomstore bedrifter og toppsjef i selskapet Sykkylven stål. Rekdal hadde helst sett at hele formuesskatten ble skrotet.

– Hvis ikke vi gjør det, blir konsekvensen at vi ikke greier å opprettholde den velferden vår, frykter han.

NHO er fremfor alt opptatt av å få fjerne formuesskatten på såkalt arbeidende kapital, det vil si aksjer, næringseiendom og driftsmidler som traktorer og maskiner.

Regjeringens budsjettkonferanse avsluttes torsdag.

«Fortsette nedtrapping»

I et intervju med NTB i forkant av konferansen varslet Høyres Henrik Asheim, leder av finanskomiteen på Stortinget, at han tror det kan bli mindre rom for store skattelettelser i år.

– Men noe vil det nok bli. Hvis vi må velge, vil det trolig bli kutt i formuesskatten. Det er jo også et punkt i regjeringsplattformen, sa han.

I regjeringsplattformen heter det at regjeringen vil «fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital».

Samtidig vedtok Høyres landsmøte sist helg å «redusere og fase ut formuesskatten på arbeidende kapital, samt øke bunnfradraget, og på lengre sikt fjerne formuesskatten.»

Rekdal liker signalene fra Asheim.

– Nå er det viktig at dette ikke bare blir snakk, men også en realitet, sier han.

15 milliarder

Staten hanker inn omkring 15 milliarder kroner i året på formuesskatten.

Rekdal er opptatt av at formuesskatten på arbeidende kapital rammer tusener av små og mellomstore bedrifter, som utgjør 99 prosent av alle bedriftene i Norge og står for rundt halvparten av verdiskapningen.

Selv om Høyre og Frp har hatt snart seks år på seg til å fjerne en skatt de er mot, er Rekdal forsiktig med å kritisere regjeringen direkte. Han er likevel ikke redd for å peke på at nettopp det regjeringen snakker om – behovet for verdiskapning og nye jobber i privat sektor – avhenger av gode rammevilkår.

Små og mellomstore bedrifter er en del av løsningen, men de trenger kapital for å kunne skape verdier og betale skatt, er hans budskap.

– Regjeringen er i en posisjon hvor de skal forvalte ting på en fornuftig måte. Men den må også se på inntektssiden, vi skal ha noe å leve av, sier bedriftslederen.

Het diskusjon

Opposisjonen har siden 2013 kritisert regjeringens skattekutt på rundt 25 milliarder kroner, spesielt at arveavgiften ble fjernet og formuesskatten kraftig redusert.

I årets budsjett øker verdsettelsesrabatten for arbeidende kapital i formuesskatten fra 20 til 25 prosent.

I tillegg økes beløpet for når formuesskatten begynner å løpe. Bunnfradraget settes til 1,5 millioner kroner i 2019, mot 1,48 millioner kroner i skatteåret 2018.

Regjeringen viser til at skattekutt er vekstfremmende, mens venstresiden fremholder at redusert formuesskatt er usosialt, bidrar til økte forskjeller og mindre inntekter til fellesskapet.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DN skulle lage en hyggelig sak om eldre som gjør karriere sent i livet. Plutselig merket vi at noe var galt
– Så ble han lagt på en båre i sykebilen, og forsvant.
08:26
Publisert: