Onsdag og torsdag samles regjeringen til budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Skatt og avgifter vil som alltid stå sentralt, men ikke alle lar seg engasjere av debatten mellom Ap og regjeringspartiene om nivået på formuesskatten.

– Politikerne vil si at denne debatten er svært viktig. Økonomene vil svare at debatten ikke er viktig, sier Gudmundsson til NTB.

Mindre viktig

Sjeføkonomen i Sparebanken Vest mener debatten om formuesskatten er mindre viktig av to grunner:

– Den store skattedebatten er allerede unnagjort. I fjor inngikk et bredt flertall på Stortinget et skatteforlik som innebærer at person- og selskapsskatten senkes til 23 prosent. Dette er langt viktigere enn nivået på formuesskatten og vil ha mye å si for investeringsnivået til norske foretak, sier Gudmundsson.

I tillegg viser han til enigheten om å redusere oljepengebruken, ved enkelt sagt å senke handlingsregelen for oljepengebruk fra 4 til 3 prosent.

– Det er bred enighet om skatteinnretningen og handlingsregelen. Det bidrar til langsiktighet og forutsigbarhet, som er svært viktig for bedriftene, sier han.

Liten betydning

Nivået på formuesskatten kan ha betydning for «enkelte bedrifter», erkjenner Gudmundsson.

– Men for samlet økonomisk vekst og utvikling har dette spørsmålet liten betydning. Debatten bærer snarere preg av at politikerne må ha noe å være uenige om, sier han til NTB.

Regjeringen har i sine budsjetter forsøkt å stimulere en hardt presset norsk økonomi med økt bruk av oljepenger. Men framover blir handlingsrommet et annet, mener sjeføkonomen.

– Statens utgifter vil øke framover, og det vil bli nødvendig med strammere budsjettprioriteringer, sier han.

Økt vekst

Onsdag morgen møter statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) pressen i forkant av den to dager lange avsluttende budsjettkonferansen.

Allerede mandag kunne kommunalminister Jan Tore Sanner (H) røpe overfor Dagens Næringsliv at kommunene får 4 milliarder kroner mer i skatteinntekter enn tidligere anslått. Samtidig ventes veksten å bli sterkere i år og neste år enn regjeringen anslo i revidert nasjonalbudsjett.

– Utviklingen hittil i år har vært enda sterkere enn vi ventet i mai, og det er utsikter til at veksten tar seg videre opp neste år, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

(©NTB)(Vilkår)

Big Ben slo mandag sitt siste slag på fire år.
Big Ben slo mandag sitt siste slag på fire år. Nå venter en omfattende restaurering. Mange mennesker hadde møtt fram for å se og høre den berømte klokken i Elizabeth-tårnet på Westminster-palasset slå tolv slag før urverket ble stanset.
00:60
Publisert: